Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje novou vyhlášku stanovující zvláštní pravidla pro vytápění a dodávky teplé vody. Nová pravidla by vstoupila v platnost v případě vyhlášení předcházení stavu nouze nebo stavu nouze v teplárenství.  Cílem je zajistit legislativní podmínky, které umožní reagovat na případný výpadek zemního plynu z Ruské federace, a dosáhnout tak potřebných úspor.

 

„Jde o další opatření, která nazývám airbagy. Máte je v autě, doufáte, že je nikdy nebude muset použít, ale když je potřebujete, jste velmi rádi, že jste si je pořídili,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že pravidla vyplývající z nové vyhlášky by vstoupila v platnost v případě vyhlášení předcházení stavu nouze nebo stavu nouze v teplárenství.

„Naším cílem je mít připraveny legislativní nástroje, které nám pomohou dosáhnout potřebných úspor v případě, že by ruský diktátor Vladimir Putin dále eskaloval svou energetickou válku,“ pokračuje ministr Síkela a dodává, že úspory plynu, kterých by se v případě zavedení těchto pravidel podařilo dosáhnout, by se mohly započítat do cíle snížit spotřebu plynu o 15 %, který vyplývá z nařízení Rady schválené na jejím červencovém zasedání.

MPO navrhuje, aby v případě vyhlášení některého z nouzových stavů, platila odlišná pravidla pro vytápění. V současné právní úpravě je nejnižší možná teplota v pobytových místnostech stanovena projektem budovy, který vychází z technické normy a výpočtových hodnot stanovených podle „orientační teploty“.

Vyhláška navrhovaná MPO stanovuje hranici, pod kterou by teplota v jednotlivých místnostech neměla klesnout. Směrem nahoru by teplota tuto hranici měla přesáhnout maximálně o jeden stupeň. Tato hranice se dále navyšuje pro jednotlivé místnosti podle toho, kolik mají venkovních stěn. V místnostech s jednou venkovní stěnou tak bude tato hranice vyšší o 1 °C, v prostorách se dvěma venkovními stěnami o 1,5 °C a v prostorách se 3 stěnami o 2 °C.

Nová pravidla plynoucí z vyhlášky by měla platit pro odběratele napojené na soustavy zásobování tepelnou energií, výjimkou jsou soustavy využívající alespoň z 80 procent obnovitelné zdroje energie. Vyhláška se tedy vztahuje především na uhelné a plynové zdroje a také na ústřední vytápění využívající fosilní zdroje. Vyhláška nyní projde konzultacemi v rámci mezirezortního připomínkového řízení a následně ji posoudí Legislativní rada vlády. MPO ji při stanovování jednotlivých teplot konzultovalo se zástupci Ministerstva zdravotnictví a částečně vychází také z mezinárodní praxe.

Další navrhované změny zahrnuje následující tabulka:

Druh místnosti

Současná „orientační teplota“

Nově navrhovaná teplota*

1 Obytné budovy

 

 

1.1 Trvale užívané

 

 

Obývací místnosti (obývací pokoje, ložnice, jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, pracovny, dětské pokoje, aj.)

20

18

Kuchyně

20

18

Koupelny

24

19

Klozety

20

18

Vytápěné vedlejší místnosti (předsíně, chodby, aj.)

15

15

Vytápěná schodiště

10

10

1.2 Občasně užívané (rekreační) - v době provozu

 

Obývací místnosti (obývací pokoje, ložnice, jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, {pracovny, dětské pokoje)

20

18

Kuchyně

20

18

Koupelny

24

18

Vytápěné vedlejší místnosti (předsíně, chodby, aj.)

15

15

Vytápěná schodiště

10

10

2 Administrativní budovy

 

Kanceláře, čekárny, zasedací sině, jídelny

20

18

Vytápěné vedlejší místnosti (chodby, hlavni schodiště, klozety, aj.)

15

15

Vytápěná vedlejší schodiště

10

10

Haly, místnosti s přepážkami

18

15

3 Školní budovy

 

Učebny, kreslírny, rýsovny, kabinety, laboratoře, jídelny

20

19

Učební dílny

18

18

Tělocvičny

15

17

Šatny u tělocvičen

20

18

Lázně a převlékárny

24

18

Ordinace a ošetřovny

24

20

Vytápěné vedlejší místnosti (chodby, schodiště, klozety, šatny jen pro svrchní oděv, aj.)

15

15

3.1 Mateřské školky

 

Učebny, herny, lehárny

22

19

Šatny pro děti

20

18

Umývárny pro děti, WC

24

19

Izolační místnosti

22

20

4 Zdravotnická zařízení

 

4.1 Jesle

 

Učebny, herny lehárny

22

20

Šatny pro děti

20

18

Umývárny pro děti, WC

24

20

Izolační místnosti

22

20

4.2 Zdravotnická střediska, polikliniky

 

Ordinace

24

20

Čekárny, chodby, WC

20

18

4.3 Nemocnice

 

Pokoje pro nemocné

22

20

Vyšetřovny, přípravny

24

20

Koupelny

24

20

Operační sály

25

20

Předsíně, chodby, WC, schodiště

20

18

4.4 Domovy důchodců a obdobné sociální zařízení

 

Obývací místnosti (obývací pokoje, ložnice, jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, pracovny, kuchyně, aj.)

20

20

Koupelny

24

20

Klozety

20

18

Vytápěné vedlejší místnosti (předsíně, chodby, aj.)

15

15

Vytápěná schodiště

10

10

5 Hotely a restaurace

 

Pokoje pro hosty

20

18

Koupelny

24

19

Hotelové haly, zasedací místnosti, jídelny, sály

20

18

6 Koleje a ubytovny

 

Pokoje, hovorny, společenské místnosti

20

18

Společná noclehárna

16-18

16

Umývárny

24

19

*Od těchto teplot je možné se odchýlit o 1 °C směrem nahoru, vyhláška také počítá s navýšením těchto teplot v pobytových místnostech podle počtu venkovních stěn až o 2 °C. Uvedené hodnoty vychází z plánovaných úprav hygienických norem Ministerstva zdravotnictví, se kterým byly také konzultovány.