Letošní ročník BIOFACHU, největší mezinárodní výstavy v oblasti biopotravin a bioproduktů, se uskutečnil ve dnech 26. – 29. 7. 2022. Veletrh se uskutečnil na norimberském výstavišti opět za fyzické přítomnosti vystavovatelů a umožnil tak opět obchodní jednání, osobní setkání a prezentaci produktů, trendů a inovací z oblasti ekologického zemědělství a bioprodukce. Souběžně probíhal též veletrh Vivaness (veletrh přírodní kosmetiky).

V loňském roce se veletrh z důvodu epidemie uskutečnil pouze v digitální podobě, letošní BIOFACH byl přesunut z epidemiologických důvodů z tradičního únorového termínu na červenec.
V rámci společné expozice pod záštitou Ministerstva zemědělství se prezentovalo 18 vystavovatelů, kteří nabízeli široký sortiment potravinářské bioprodukce – sušené ovoce a ořechy, víno, cereální a extrudované výrobky, mléčné výrobky, sirupy, oleje, hummus, víno aj. Dalších 11 českých firem se na veletrhu prezentovalo samostatně.
Během čtyř dnů navštívilo veletrh více než 24 tisíc návštěvníků ze 137 zemí, své výrobky představilo 2 276 bioproducentů z 94 zemí. I přes nižší návštěvnost oproti minulým letům hodnotí firmy veletrh velmi pozitivně z hlediska rozvoje současných i nově navázaných obchodních kontaktů.

 

Autor: MZe

Vydáno: 3. srpna 2022

Zdroj: https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/mezinarodni-veletrhy-a-vystavy/ceske-firmy-se-uspesne-prezentovaly-na.html