Český kmín, perník z Pardubic a modrý mák. Na první pohled nemají mnoho společného, ale jsou na seznamu potravinářských a zemědělských produktů, které mají ochrannou známku EU. Ta má chránit producenty před falšováním a uváděním spotřebitele v omyl. Více str. 5.

 

Autor: Zprávy z Ministerstva zemědělství, speciál 2022

Zdroj: https://eagri.cz/public/web/file/706681/Zpravy_z_MZe_SPECIAL_LETO_2022.pdf