SRBSKO

Vladimír Váňa, Zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bělehradě

Mob.: +381 63 388931, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

SRBSKO – zcela zrušilo omezení na vývoz obilovin

Na svém jednání dne 21. 7. 2022 srbská vláda zcela zrušila omezení vývozu obilovin, které zavedla dne 10. března 2022 v souvislosti s krizi na trhu zemědělských plodin a potravin. Tímto rozhodnutím je uvolněn vývoz pšenice a kukuřice, a to až do podzimu, kdy vláda znovu vyhodnotí situaci na domácím trhu a ve světě a podle toho přijme nové rozhodnutí. Srbsko letos sklidilo kolem 3,2 miliónu tun pšenice, což je dvojnásobek roční srbské spotřeby.
Na stejném jednání vláda také uvolnila vývoz 4 000 tun nebaleného rafinovaného slunečnicového oleje, což je zajímavá informace pro české společnosti, které olej v Srbsku nakupují. Sklizeň slunečnicového semínka bude v Srbsku ukončena řádově v půlce srpna
a podle jejích výsledků bude rozhodnuto o dalším uvolnění či omezení vývozu slunečnicového oleje. 

SRBSKO – má stále potenciál pro dodavatele traktorů

Jak uvedl deník „Politika“, dovezlo Srbsko v posledních čtyřech letech, i díky dotacím srbského Ministerstva zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství, 21 000 nových traktorů. Srbsko samo bylo dříve významným výrobcem a také vývozcem zemědělské techniky, ale dnes domácí výroba, především traktorů, prakticky neexistuje. V Srbsku je registrováno kolem 450 000 traktorů, ale většina je velmi starých. Proto je zde stále potřeba jejich výměny za nové. V minulých letech srbské Ministerstvo zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství prostřednictvím fondu IPARD a také díky půjčce od Světové banky přispívalo zemědělcům
50–65 % z celkové ceny na nákup nových traktorů. Kromě nových traktorů, na které bylo možné čerpat různé dotace, se jenom v loňském roce do Srbska dovezlo také kolem 13 000 použitých traktorů. V Srbsku převažují zemědělci s malou výměrou obdělávané zemědělské půdy, kterých je 78 %. Podle srbského Statistického úřadu je v zemi 19 miliónů parcel,
na kterých hospodaří celkem 565 000 zemědělských hospodářství. Zemědělská technika, kterou disponují je amortizována z 90 %, proto je Srbsko stále trhem s potenciálem
pro dodávky české zemědělské techniky, a to nejen traktorů.  

CHORVATSKO – výroba mléka je v trvalém poklesu

Chorvatský odborný časopis „AGROglas“ ve svém článku na téma výroby mléka uvedl, že jenom v loňském roce bylo v Chorvatsku uzavřeno 630 farem mléčného skotu. Zatímco v roce 2012 bylo v Chorvatsku aktivních 13 081 farem mléčného skotu, tak na konci roku 2021 jejich počet činil jen 3 708. Z toho 500 velkých farem drží více než třetinu všeho mléčného skotu. V roce 2012 bylo v produkci mléka registrováno 180 500 krav a koncem roku 2021 již jen 102 333. Výroba mléka ve stejném období spadla ze 786 na 511 miliónů litrů. Jenom 75 % vyrobeného mléka se pak dodává do mlékárenských podniků k dalšímu zpracování.  V Chorvatsku je také nízká produktivita výroby mléka ve vztahu k jiným zemím EU. Zatímco
v Německu, Maďarsku nebo v České republice je to přes 8 500 litrů na jednu dojnici a rok, v Chorvatsku jen 4 620 litrů. Produkce mléka tak pokrývá jen 48 % chorvatské spotřeby,
a proto musí zdejší mlékárny dovážet mléko ze zahraničí. Z České republiky se v roce 2021 do Chorvatska vyvezlo 9 123 tun mléka a mléčných výrobků za více než 260 miliónů korun.
Je pravděpodobné, že se Chorvatsko bude do budoucna snažit zvýšit produktivitu výroby
na jednu dojnici a bude proto kromě jiného potřebovat obnovit genetický fond. To by mohla být příležitost pro české chovatele mléčného skotu a firmy zabývající se genetickým materiálem.