Čeští delegáti Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva zahraničí se zúčastnili Politického fóra OSN na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj (HLPF), které proběhlo v New Yorku od 5. do 15. července 2022. Fórum je každoroční hlavní platformou pro Agendu 2030 a 17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Letošní fórum se zaměřilo na obnovu po covidové pandemii. Věnovalo se tematickému revizi vybraných Cílů udržitelného rozvoje. Letos byly podrobně prezentovány úspěchy a úskalí při naplňování cílů zaměřených na kvalitní vzdělávání, rovnosti žen a mužů, života v oceánech i na souši a partnerství.

Čeští delegáti vystoupili k přezkumu prvních třech zmíněných cílům a ve zvláštním panelu zaměřeném na klíčovou úlohu místních aktérů a samospráv. Součástí tematického přezkumu byly tradičně i segmenty věnované způsobům implementace (např. financování pro udržitelný rozvoj, věda, technologie a inovace), jakož i dopadů pandemie Covidu-19 na dosahování udržitelného rozvoje v zemích ve zvláštní situaci a v Africe. Dále proběhla diskuse týkající se přípravy druhého SDG summitu, který se uskuteční v září 2023 pod záštitou Valného shromáždění OSN. Čtyřicet pět zemí prezentovalo také své dobrovolné národní přezkumy (VNR).

HLPF Česká republika uspořádala pod záštitou Ministerstva životního prostředí doprovodné akce zaměřené na zapojování mladých lidí do rozhodovacích procesů. V jejím úvodu vystoupil vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a evropská komisařka pro demokracii a demografii Dubravka Šuicová. První panel byl věnován vládním i nevládním projektům, v němž své aktivity představily Estonsko, Rumunsko, Gruzie, Organizace pro hospodářský rozvoj a spolupráci (OECD) a Youth and Environment Europe. Druhý panel dal prostor samotným představitelům mladých sdílet své zkušenosti s aktivní participací v projektech, např. v Ugandě nebo Indonésii. Zástupci ze zemí EU reflektovali své zkušenosti se zapojením do Konference o budoucnosti Evropy. Akci uzavřel akademik specializující se na participativní procesy Bernard Reber z univerzity Sciences Po. Side event se konal virtuálně a můžete ho shlédnout ze záznamu na Facebooku.

Zástupci ČR vystoupili na dalších doprovodných akcích. Anna Pasková, ředitelka odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje Ministerstva životního prostředí ČR, vystoupila na doprovodné akci Evropského hospodářského a sociálního výboru týkajícího se výzev v naplňování SDG 15. Daniela Grabmüllerová, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů, mezinárodních vztahů a cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj, hovořila na side-eventu Evropské komise o strategii Global Gateway týkajícího se podpory a budování mezinárodních partnerství v digitálním odvětví, energetice a dopravě, a posílení zdravotnických, vzdělávacích a výzkumných systémů po celém světě. Radim Sršeň, náměstek ministra pro místní rozvoj, vystoupil se společným prohlášením jménem Skupiny přátel pro vzdělávání a celoživotní učení na side-eventu zaměřeném na zdraví a zdravotní gramotnost.

V závěru HLPF byla přijata ministerská deklarace potvrzující závazky všech světových států naplnit cíle Agendy 2030. Zvláštní pozornost byla mj. věnována nutnosti pokračovat v dosavadním úsilí a zajistit dostupné anticovidové vakcíny a předejít tak dalšímu šíření. Během ministerského prohlášení za EU a její členské státy vyjádřil náměstek Radim Sršeň podporu úsilí na dosahování udržitelného rozvoje, apel na potřebu zajištění míru (SDG 16), poražení covidové pandemie a ochranu lidských práv, zejména žen.

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 818 nebo 267 122 534
e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/news_20220716_Ceska-republika-se-aktivne-zucastnila-Politickeho-fora-na-vysoke-urovni-pro-udrzitelny-rozvoj