Česká republika dnes zahajuje své druhé předsednictví v Radě Evropské unie. Úkolem předsednického státu je určovat agendu a priority Rady EU, řídit její zasedání, hledat kompromisy mezi jednotlivými státy, ale také zastupovat Unii na jednáních s ostatními institucemi EU a vnějšími partnery.

Aby byla zajištěna kontinuita, tvoří členské státy předsednická tria, která připravují společný program. V předsedání Radě se státy střídají po půl roce. Česká republika nyní přebírá předsednictví po Francii.

Mezi priority českého předsednictví patří:

  • zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny
  • energetická bezpečnost
  • posílení evropských obranných kapacit a bezpečnost kybernetického prostoru
  • strategická odolnost evropské ekonomiky
  • odolnost demokratických institucí

Do předsednictví jsou zapojena všechna rezortní ministerstva i další orgány státní správy. Aktivně se bude přede předsednictví účastnit také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který se bude věnovat agendám souvisejícím s oblastmi ochrany hospodářské soutěže, zadávání veřejných zakázek a veřejné podpory. Zástupci Úřadu se budou podílet zejména na projednávání agendy v pracovních skupinách Rady EU. Půjde například o nová pravidla veřejné podpory pro oblast pozemní dopravy, jednání o dalším směřování soutěžní politiky apod. Francouzské předsednictví stihlo dokončit jednání o důležitém nařízení o digitálních trzích a právě včera také o nařízení regulujícím subvence ze třetích zemí, na českém předsednictví nyní bude alespoň formální přijetí a vyhlášení těchto předpisů.

ÚOHS se bude na předsednictví podílet také dvěma akcemi v České republice. V září bude pořádat setkání expertní skupiny prvoinstančních orgánů dozorujících veřejné zakázky a v říjnu uskuteční na Pražském hradě konferenci Evropský soutěžní den, které se zúčastní například výkonná místopředsedkyně Evropské komise Margrethe Vestager a vrcholní představitelé evropských soutěžních úřadů.

Podrobnosti o předsednictví České republiky v Radě EU i o zapojení ÚOHS dočtete v informačním listu, který k této příležitosti vydáváme.

Informační list 1/2022 obálka

Informační list ÚOHS a české předsednictví EU 2022

Oficiální internetová stránka českého předsednictví

 

Autor: Tiskové oddělení ÚOHS
22/105

Vydáno: 1. 7. 2022

Zdroj: https://www.uohs.cz/cs/vyznamna-trzni-sila/aktuality-z-vyznamne-trzni-sily/3357-zacina-ceske-predsednictvi-v-rade-eu-uohs-priblizuje-sve-aktivity-v-informacnim-listu.html