Přehled hlavních kontaminantů v potravinách, které jsou sledovány a diskutovány v EK, DG SANTE (Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin).

 

Uvedené hodnoty jsou pouze návrhy a jsou zde zveřejněny pro informaci o současném stavu projednávání, nejedná se o schválené maximální limity.
 

Aflatoxiny

EFSA zrealizoval a publikoval nové vědecké stanovisko k aflatoxinům v potravinách, ve kterém byla zohledněna nová data a nové poznatky. Byla přepočítána rizika pro rozvoj rakoviny. Největší expozice je předpokládána z jemného pečiva obsahujícího suché skořápkové plody. Nicméně i přes přepočítání rizik závěr zůstává stejný - aflatoxiny představují vážné riziko ohrožení zdraví.

V současné chvíli probíhá diskuze k úpravě stávajícího ML (v nařízení 1881/2006) pro mandle a výrobky z nich a rozšíření ML pro další koření, bylinky, ochucovadla (condiments), zmrzliny a dezerty, kakao a výrobky z něj a obilný lepek.
 

T-2 a HT-2 toxiny

T-2 a HT-2 toxiny se řadí mezi trichotheceny a jsou produkovány některými plísněmi rodu Fusarium sp. Jejich obsah v obilovinách a výrobcích z nich je předmětem monitorování s cílem nashromáždit potřebná data pro úřad EFSA (maximální limity zatím nebyly stanoveny). EFSA revidoval TDI pro T-2 a HT-2 toxiny – nové TDI bylo stanoveno na úrovni 0,02 µg/kg těl. hm. (snížení na pětinu), ARfD 0,3 µg/kg těl. hm., včetně modifikovaných forem. Dle odhadu dietární expozice T-2 a HT-2 toxin pravděpodobně představuje riziko pro lidské zdraví. Aktuálně platí doporučení Komise ohledně přítomnosti toxinů T-2 a HT-2 v obilovinách a výrobcích z obilovin 2013/165/EU. Podle indikativních hodnot z uvedeného doporučení jsou navrženy ML: 

 Potraviny (1)

Navrhované ML pro sumu T-2 and HT-2 toxinu(µg/kg)

2.7

T-2 A HT-2 toxin (17)

 

2.7.1

Nezpracované obiloviny(18) 

 • ječmen, kukuřice a tvrdá pšenice kromě nezpracované kukuřice určené ke zpracování mokrým mletím (37)
 • oves s plevami
 • jiné obiloviny 

 

100

1250
50

2.7.2

Obiloviny umístěné na trh pro konečného spotřebitele

 • oves, ječmen, kukuřice a tvrdá pšenice
 • jiné obiloviny

50
20

2.7.3

Výrobky z mletých obilovin 

 • obilné otruby, mleté výrobky z ovsa (včetně ovesných vloček) a mleté výrobky z kukuřice
 • jiné mleté výrobky z obilovin

50

20

2.7.4

Snídaňové cereálie složeny nejméně z 75 % obilných otrub, mletých ovesných produktů, mletých kukuřičných produktů a/nebo celozrnného ovsa, ječmene, kukuřice a tvrdé pšenice
Ovesné koláče

50

2.7.5

Malé běžné pečivo, těstoviny (v suchém stavu) (22), svačinky z obilovin a snídaňové cereálie jiné než ty z kategorie 2.7.4

20

2.7.6

Obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti (3) (7)

10

2.7.7

Dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely určené speciálně pro kojence a malé děti (3) (10)

10

  


Deoxynivalenol

Deoxynivalenol (DON) je mykotoxin, který je produkován zejména plísněmi rodu Fusarium, objevuje se hlavně v obilných zrnech. EFSA hodnotil riziko pro zdraví lidí i zvířat, které zahrnuje DON i jeho modifikované formy - 3-acetyl-DON, 15-acetyl-DON a DON-3-glukosid v potravinách a krmivech. Stanovil skupinový TDI pro výše zmíněné látky na 1 µg/kg těl. hm. Skupinová ARfD byla odvozena na 8 µg/kg těl. hm. Odhady akutní expozice jsou pod těmito hodnotami, nezvyšují zdravotní riziko pro člověka. Odhadovaná průměrná chronická expozice byla však nad TDI pro skupinu kojenců a dětí, vysoké expozice se objevily i u dospívajících a dospělých, což vzbuzuje obavy s ohledem na lidské zdraví. V nařízení č. 1881/2006 jsou stanoveny limity DON v obilovinách a výrobcích z nich pouze pro DON jako takový, bez modifikovaných forem.

Po diskuzi s členskými státy EK navrhla ML pouze pro DON jako takový (bez jeho modifikovaných forem, pro které není v současné chvíli dostatek dat pro stanovení ML). V budoucnu se bude jednat i o modifikovaných formách. EK tedy navrhuje ML pro samostatný DON a střední míru snížení stávajících limitů (viz tabulka níže). 

 Potraviny (1)

Navrhované ML (µg/kg)

2.4

Deoxynivalenol (17)

 

2.4.1

Nezpracované obiloviny (18) kromě potravin uvedených v 2.4.2 a 2.4.3

1000

2.4.2

Nezpracovaná tvrdá pšenice (18) a nezpracovaná kukuřice kromě nezpracované kukuřice určené ke zpracování mokrým mletím (37)

1500

2.4.3

Oves s plevami (18)

1750

2.4.4

Obiloviny umístěné na trh pro konečného spotřebitele, kukuřice na pražení a popkorn

750 

2.4.5

Produkty z mletých obilovin kromě potravin uvedených v 2.4.6

600

2.4.6

Mleté produkty z kukuřice 

 • mleté produkty z kukuřice umístěné na trh pro konečného spotřebitele
 • mleté produkty z kukuřice neumístěné na trh pro konečného spotřebitele
 • předvařená polenta k přímé spotřebě

 750
1000
250

2.4.7

Malé běžné pečivo, svačinky z obilovin a snídaňové cereálie

400

2.4.8

Těstoviny (v suchém stavu) (22)

600

2.4.9

Obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti (3) (7)

150

2.4.10

Dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely určené speciálně pro kojence a malé děti (3) (10)

150

 


Akrylamid

Nařízení Komise (EU) 2017/2158, kterým se stanoví zmírňující opatření a porovnávací hodnoty pro snížení přítomnosti akrylamidu v potravinách uvádí povinnost po určité době přezkoumat stávající porovnávací hodnoty pro potraviny uvedené v příloze IV tohoto nařízení.

Zároveň toto nařízení uvádí, že by mělo být zváženo stanovení maximálních limitů (jako doplnění nař. 2017/2158) akrylamidu v určitých potravinách.

Aktuálně probíhá diskuze nad změnami porovnávacích hodnot a možné stanovení ML v potravinách z přílohy IV nařízení 2017/2158: 

 Potravina

Aktuální porovnávací hodnota (µg/kg) z nařízení 2017/2158

Navržená nová porovnávací hodnota (µg/kg)

Navržený maximální limit (µg/kg)

Hranolky (k přímé spotřebě) 

Umístěné na trh k přímé spotřebě nebo po přípravě v laboratoři podle instrukcí na obalu (standardizovaná smažicí procedura bude stanovena).

500

500

850

Bramborové lupínky z čerstvých brambor a z bramborového těsta Bramborové krekry

Jiné bramborové výrobky z bramborového těsta (jako jsou pochutiny (savoury snacks) na bázi brambor - obsah vlhkosti < 5 %)  

750

700

1000

Měkký chléb (na bázi obilovin)

a) Pšeničný chléb
b) Měkký chléb, jiný než 
    pšeničný chléb


50
100


50
75


75
125

4. Snídaňové cereálie (kromě obilné kaše, nepečených müsli, lisovaných vloček)

4a) výrobky z otrub a celozrnné cereálie, obalená zrna pufovaná v pufovacím dělu

4b) pšeničné (včetně pšenice špaldy), ječmenné a žitné výrobky (včetně opékaných vloček)* jiné než v kategorii 4 a)

4c) výrobky z kukuřice a rýže (včetně opékaných vloček)* jiné než v kategorii 4 a)

4d) neobalená zrna pufovaná v pufovacím dělu**

4e) granola (pečené křupavé müsli) jiné než v kategorii 4 a) 

* jiné než celozrnné cereálie a/nebo jiné než otrubové cereálie. Obilovina přítomná v největším množství určuje kategorii.

**  včetně snídaňových cereálií se zrny pufovanými v pufovacím dělu jako ingredience (v největším množství)

 
 

300


 300

 150


---

---

 
 

300

 
250

150


450

125

 
 

500


350

 250

 
600

 200

Sušenky a oplatky

Krekry s výjimkou bramborových krekrů (včetně obilných pochutin (savoury snacks))

Křupavý chléb a suchary

Perník

Ostatní jemné/trvanlivé pečivo a koláče

350

400

 
350

800

---

300

 300

 
300

700

200

500

 500

 
400

1000

300

Pufované cereální koláče

a) Pufované cereální koláče jiné než b)

b) Pufované cereální koláče na bázi pšenice, špaldy, ječmene a žita 

 


300

 
450

 
500


600

Pražená káva

400

400

500

Instantní (rozpustná) káva

850

850

1000

Náhražky kávy

a) náhražky kávy výhradně z obilovin

b) náhražky kávy ze směsi obilovin a čekanky

c) náhražky kávy výhradně z čekanky 

(*) Porovnávací hodnota a maximální limit, která se použije na náhražky kávy ze směsi obilovin a čekanky, zohledňuje relativní podíl těchto složek v konečném výrobku

500


(*)

 
4000

450


(*)

 
3500

600


(*)


4500

Potraviny pro malé děti, obilné příkrmy pro kojence a malé děti, kromě sušenek a sucharů

40

40

50

Sušenky a suchary pro kojence a malé děti prodávané pro kojence a malé děti 

Tato kategorie zahrnuje sušenky a suchary definované v nařízení 609/2013 a další sušenky a suchary prodávané pro kojence a malé děti. Spojením "Prodávané pro kojence a malé děti" je myšleno použití marketingových nástrojů (např. kreslených obrázků, volných hraček, tvarů abecedy/zvířat, reklam atd.), které podporují prodej těchto výrobků kojencům a malým dětem.

150

100

125

Dále jsou navrhovány nové porovnávací hodnoty pro další potraviny, z nichž některé jsou uvedeny v doporučení Komise (EU) 2019/1888 o monitorování přítomnosti akrylamidu v některých potravinách, a jiné byly určeny na základě aktuálních dat o výskytu akrylamidu v potravinách. 

Potravina

Porovnávací hodnota

Odpovídající zmírňující opatření Nařízení 2017/2158

Rösti

800 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I, I+Ib              

Ostatní bramborové pokrmy (pečené nebo smažené) (včetně bramborových kroket)

300 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I, I+Ib              

Hranolky z kořenové a hlíznaté zeleniny

500 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I, I+Ib              

Oxidované černé olivy

850 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I

Ovocné lupínky/chipsy

250 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I, I+Ia

Zeleninové lupínky jiné než bramborové a obilné lupínky

700 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I, I+Ia

Zpracovaná cibule

700 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I, I+Ia

Kakaový prášek

450 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I, V


Glycidyl estery a 3-MCPD estery

Diskutuje se nad stanovením maximálních limitů (ML) pro 3-MCPD estery (3-MCPDE) a glycidyl estery (GE) u skupin potravin jiných, než jsou rostlinné oleje, rybí oleje, počáteční kojenecká a pokračovací výživa a výživa pro malé děti. 

Aktuální návrh ML je uveden v tabulce:

 Potravina

Navrhovaný ML pro glycidyl estery (µg/kg)

Navrhovaný ML pro sumu 3-MCPD  a 3-MCPD estery (vyjádřený jako 3-MCPD) (µg/kg)

Margaríny a podobné produkty

750

1250

Instantní nudle

750

750

Obilné příkrmy pro kojence a malé děti (včetně sušenek a sucharů) – ML se vztahují na potraviny umístěné na trh

75

100

Potraviny pro děti (pokrmy pro kojence a malé děti určené k přímé spotřebě)

15

25

Křupavý chléb

150

250

Sušenky, (cookies) včetně sušenek s náplní

250

500

Krekry (obilné slané tyčinky)

150

500

Jemné pečivo a koláče

400

700

Majonéza/omáčky na bázi rostlinného oleje

300

500

Kořenící přípravky (seasoning) nebo extrakty

500

1000

Doplňky stravy obsahující speciální mastné kyseliny

400

750

Bramborové/zeleninové lupínky

400

700

Hranolky

250

400


(Čokoládové) pomazánky

250

750

Snídaňové cereálie

50

50

 


Kovy a jód v mořských řasách

EK požádala úřad EFSA o vypracování vědeckého stanoviska k dietární expozici kovům a jódu v mořských řasách a halofytech v EU. Na základě získaných výstupů budou EK a ČS diskutovat možné stanovení maximálních limitů.

Uhlovodíky minerálního oleje v potravinách

Na konci roku 2021 byla publikována zpráva organizace FoodWatch týkající se průzkumu obsahu uhlovodíků minerálního oleje (MOH) v potravinách. Organizace odebrala kolem 150 vzorků různých potravin v pěti zemích EU. Z výsledků je patrné, že přibližně každý osmý vzorek byl kontaminován aromatickými uhlovodíky minerálního oleje (MOAH), což je jedna z frakcí MOH, u nichž v minulosti úřadem EFSA nemohly být vyloučeny genotoxické a karcinogenní vlastnosti, což vyvolává obavy o lidské zdraví. Testovanými potravinami byly např. čokolády, margaríny, bujóny a další. Na úrovni EU prozatím neexistuje konečné vědecké stanovisko od úřadu EFSA pro MOH (včetně MOAH). ML pro MOH (a MOAH) nebyly doposud stanoveny. V roce 2020 byla EK a ČS odsouhlasena bezpečnostní hladina 1,0 mg/kg pro jednotlivé relevantní frakce MOAH v kojenecké výživě a v potravinách pro malé děti.

Dne 21. 04. 22 členské státy EU odsouhlasily harmonizovaný přístup v této věci. V prohlášení se uvádí limitní hladiny (na úrovni limitů kvantifikace), při jejichž překročení by se měly výrobky obsahující MOAH stahovat z trhu a od spotřebitelů. Na základě nejasné interpretace některých částí prohlášení se ČS a EK nedávno dohodly na změně daných částí prohlášení. Znění prohlášení lze nalézt zde (zatím se jedná o neaktualizovanou verzi prohlášení ze dne 21. 04): reg-com_toxic_20220421_sum.pdf (europa.eu)

Arsen

Podle úřadu EFSA a jeho studie týkající se chronické dietární expozice anorganickému arsenu v potravinách a v pitné vodě jsou hlavními přispěvateli k dietární expozici následující komodity - rýže a produkty obsahující rýži, obilná zrna a výrobky z nich neobsahující rýži, pitná voda, zelenina (pro dospělé), ryby (pro dospělé), ovocné a zeleninové šťávy (některé skupiny dětí a dospívající), některé rýžové nápoje. V souvislosti s možným rizikem, které plyne z dietární expozice arsenu pro některé skupiny obyvatel, je vhodné stanovit nové maximální limity (ML) pro relevantní kategorie potravin a tam, kde je to možné, tak stávající ML snížit. Na základě dostupných informací a diskuze se členské státy a Evropská komise dohodly k ustanovení nových ML pro anorganický a celkový arsen v relevantních komoditách. 

Aktuální návrh:

Potraviny

Návrh maximálních limitů pro anorganický arsen (mg/kg čerstvé hmotnosti)

Anorganický arsen

Předpařená rýže a loupaná rýže

0,25

Nepředpařená omletá rýže (leštěná nebo bílá rýže)

0,15

Rýžové vafle, rýžové oplatky, rýžové krekry, rýžové koláčky, rýžové vločky a pražené snídaňové rýže (popped breakfast rice)

0,30

Rýžová mouka

0,25

Rýžové nápoje

0,03

Rýže určená pro výrobu potravin pro kojence a malé děti

0,10

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro zvláštní léčebné účely určené pro kojence a malé děti a výživa pro malé děti 

 • uváděná na trh ve formě prášku
 • uváděná na trhu v tekuté formě

0,02
0,01

Potraviny pro děti (baby foods) 

0,02

Maso ryb:

anchovy (Engraulis species), eel (Anguilla species), halibut (Hipoglossus species), mackerel (Scomber species), plaice (Pleuronectes species), shad (Alosa species), sprat (Sprattus sprattus), shark (all species)

0,08

Maso ryb jiných než výše uvedených druhů

0,02

Korýši

Maximální limit se vztahuje na jedlé části korýšů (svalovina z koncových částí, bílá svalovina z cephalothoraxu a z břicha, kde je to relevantní)

0,07

Mlži jiní než jak je zmíněno níže

0,09

Mušle (clams) (druhy Myidae, Cardiidae, Veneridae a Arcidae) a slávka severní (horse musel) (Modiolus modiolus)

0,35

Ovocné šťávy, koncentrované ovocné šťávy po rekonstituci a ovocné nektary

0,02

Celkový arsen

Sůl

0,50


Nikl v potravinách

Otevřela se diskuze nad stanovením maximálních limitů (ML) pro nikl v relevantních potravinách, které zásadně přispívají v rámci dietární expozice. Navrhuje se začít s návrhem ML pro potraviny určené kojencům a malým dětem.

Některá další témata aktuálně diskutovaná na půdě Evropské komise: 

 • Návrh prováděcího nařízení Komise, kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýz pro kontrolu mykotoxinů v potravinách, zrušující nařízení č. 401/2006. Nové nařízení bude aktualizovat nařízení 401/2006 zejména o následující body:

   • Zajištění souladu s ustanoveními článku 4 nařízení (ES) č. 852/2004, kdy by měl provozovatel potravinářského podniku při odběru vzorků ke kontrole hladin mykotoxinů zajistit stejnou úroveň reprezentativnosti jako je tomu u postupů odběru vzorků v rámci úřední kontroly. V určitých případech navíc nejsou analytické výsledky spolehlivé, jestliže výkonnostní kritéria stanovená v nař. 401/2006 nejsou použita laboratořemi provádějící analýzu vzorků odebraných provozovateli potravinářských podniků v rámci článku 4 nařízení (ES) č. 852/2004. Je proto vhodné povinně stanovit, aby výkonnostní kritéria byla použita i pro analýzu těchto vzorků;
   • Aktualizace metody vzorkování pro doplňky stravy a stanovení metody vzorkování pro sušené byliny, bylinné čaje sušené a čaje (sušené);
   • Aktualizace analytických výkonnostních kritérií pro mykotoxiny;
   • Poskytnutí metody analýzy pro stanovení obsahu námelových sklerocií v obilovinách.
 • Návrh prováděcího nařízení Komise (EU), kterým se stanoví metody vzorkování a analýzy pro úřední kontrolu hladin rostlinných toxinů v potravinách a kterým se ruší nařízení (EU) 2015/705 - jsou navrženy vzorkovací postupy a analytická výkonnostní kritéria metod analýzy pro stanovení obsahu přírodních toxinů (nejen pro kyselinu erukovou, ale také např.  pro pyrrolizidinové, opiové, tropanové, námelové alkaloidy) v potravinách. Nové nařízení také zajistí soulad s ustanoveními článku 4 nařízení (ES) č. 852/2004, kdy by měl provozovatel potravinářského podniku při odběru vzorků ke kontrole hladin rostlinných toxinů zajistit stejnou úroveň reprezentativnosti jako je tomu u postupů odběru vzorků v rámci úřední kontroly. Navíc v určitých případech by nemusely být analytické výsledky spolehlivé, jestliže výkonnostní kritéria stanovená v tomto připravovaném nařízení nebudou použita laboratořemi provádějící analýzu vzorků odebraných provozovateli potravinářských podniků v rámci článku 4 nařízení (ES) č. 852/2004. Je proto vhodné povinně stanovit, aby výkonnostní kritéria byla použita i pro analýzu těchto vzorků.

 • Návrh nařízení k přepracování nařízení č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách - jde o nové nařízení Komise, které nahradí dosavadní nařízení 1881/2006. Nové nařízení bude komplexnější, jelikož bude ke každé regulované kontaminující látce obsahovat relevantní text vysvětlující, proč je daný kontaminant právně regulován. Nové nařízení také zpřehlední to stávající (nař. 1881/2006), zejména co se týče zobrazení poznámek souvisejících s aplikací konkrétních hodnot ML uvedených v příloze nařízení č. 1881/2006. Nové nařízení bude lépe čitelné. 


Příloha: 


Aktualizace diskutovaných témat jsou zveřejňovány na webových stránkách bezpecnostpotravin.cz: 
https://bezpecnostpotravin.cz/kategorie/monitoring-cizorodych-latek.aspx