V Česku třídíme rádi a dobře, v některých oblastech ale mají obyvatelé, firmy i stát ještě rezervy. Kde se zlepšit a jaká k tomu vede cesta? Jakými způsoby dosáhnout cíle EU recyklovat do roku 2035 celkem 65 % veškerého komunálního odpadu? Nejen na to odpovídá Jaroslav Tymich, prezident Asociace českého papírenského průmyslu a místopředseda Pracovní skupiny Oběhové hospodářství SP ČR.

Co by měl stát v oblasti recyklace zlepšit, aby pomohl většímu rozvoji cirkulární ekonomiky?
Oblast cirkulární ekonomiky (dále jen CE) je dost rozsáhlá a v podstatě se týká celého průmyslu. Odpady a recyklace jsou jednou z velmi důležitých částí cirkulární ekonomiky, ale ne jedinou. V něčem jsme jako ČR úspěšnější, například ve třídění druhotných surovin, elektro atd. a částečně i v jejich recyklaci (platí např. pro papír, sklo, šrot), ale v něčem méně, např. v celkové recyklaci komunálních odpadů. A právě recyklace je jednou z klíčových oblastí CE, kdy jsme často odkázáni na export vytříděných odpadů, protože nemáme dostatečné vlastní recyklační kapacity. V recyklačním podnikání má ČR dobrý potenciál, chybí ale větší osvěta a vytváření motivačních podmínek státem tak, jak Svaz průmyslu například nedávno upozornil ve své tiskové zprávě.

Autor: Svaz průmyslu a dopravy ČR

Vydáno: 8. 7. 2022

Zdroj: https://www.spcr.cz/pro-media/rozhovory/15459-cirkularni-ekonomika-prorusta-cim-dal-vic-do-celeho-prumyslu