Akční plán byl schválen vládou ČR dne 16. března 2022.

Text definuje 83 opatření. 

Materiál je volně dostupný zde: https://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/publikace1/APS2030.pdf