Svaz průmyslu a dopravy ČR vás spolu se společností DAIKIN zve na seminář

 

DAIKIN
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň – Skvrňany
28. červen 202209:00 - 14:15

RECYKLACE JAKO ŠANCE NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Seminář bude spojen s exkurzí do firmy DAIKIN v Plzni (vjezd brána č. 1, blíže ulici Folmanovská).

PROGRAM

09:00 – 9:10      Zahájení a úvodní slovo organizátora akce – P. Jonák, Svaz průmyslu a dopravy ČR

09:10 – 9:20      Představení firmy DAIKIN – J. Voch, Daikin Industries Czech Republic

09:20 – 11:00    Příspěvky hostů

 1. DAIKIN – Recyklace a regenerace chladiva v souvislosti s cirkulární ekonomikou, T. Habel
 2. MŽP – Legislativní rámec a plány k rozvoji cirkulární ekonomiky, V. Kotrč
 3. SFŽP – Nástroje podpory rozvoje recyklace, J. Manhart
 4. MPO – Role MPO v podpoře recyklace, možnosti dotační podpory, P. Kulhánková, P. Zdeněk
 5. TAČR – Nástroje podpory výzkumu, inovací M. Kuželková. Představení projektu „POLYBET – Vývoj technologické linky pro materiálové využití odpadních termoplastů a stavebních recyklátů ve výrobě stavebních prvků z polymerbetonu“, J.John
 6. SCHP ČR – Chemická recyklace a krátké video s ukázkou termochemického využití odpadů, J. Suchý
 7. CYRKL – Digitální odpadové tržiště, V. Pilnáček
 8. ASOCIACE RECYKLÁTORŮ ELEKTROODPADU – Příklady recyklace v oblasti elektroodpadu, Šrámek
 9. DELOITTE – Udržitelnost jako transformační impulz, Babáček

11:00 – 12:00    Diskuze – účastníci se budou moci aktivně zapojit, jak sdílením příkladů svých aktivit, tak možností vznést dotazy směrem na instituce

12:00 – 12:45    Oběd

12:45 – 14:00    Exkurze

14:00 – 14:15    Závěr   

REGISTRACE

DOPRAVA

 • Vlastní dopravou: parkování zajištěno v areálu firmy
 • Zdarma lze využít dopravu zajištěnou firmou Daikin a organizátorem akce Svazem průmyslu a dopravy ČR ze zastávky Praha – Zličín, sraz v 7:30 h venku před vchodem do metra

 

Zdroj: https://www.spcr.cz/kalendar-akci/detailudalosti/3716/seminare/recyklace-jako-sance-na-trvale-udrzitelny-rozvoj