Ucelená publikace představující české (zejména bílé) víno, jeho specifičnost, tradiční výrobu a rozmanité odrůdy. Brožura vznikla ve spolupráci se Svazem vinařů České republiky a je dostupná v anglické verzi. V současné době je připravovaná také čínská jazyková varianta.

Rok vydání: 2022
Cílová skupina: odborná veřejnost/spotřebitel
Tématické oblasti: Rostlinná výroba
Vydavatel Ministerstvo zemědělství

Přílohy

 

Zdroj: https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/publikace/moravian-and-bohemian-wine-cultural.html