Čeští zemědělci trvale snižují používání pesticidů, mezi lety 2011 a 2020 došlo ke snížení o 38 %. 

Součástí strategie Green Deal je plošné snížení pesticidů o 50 % ve všech členských zemích – zohlední Evropská komise současný stav v jednotlivých zemích nebo budou čeští zemědělci "penalizováni" za svůj zodpovědný přístup? 

Autor: CropLife Česká republika

Vydáno: 27. května 2022

Zdroj: https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/DDN-20220502-1