Nejméně nedostatků odhalily loňské kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce u tuzemských potravin, naopak nejvíce u potravin dovážených ze zemí mimo EU. Jak vypadal loňský rok z pohledu potravinových kontrolorů? Podívejte se…

Z hlediska země původu loni inspekce zjistila nejmenší míru pochybení u potravin z domácí produkce, naopak nejvyšší podíl nevyhovujících vzorků kontroly potvrdily u potravin dovážených ze zemí mimo EU, konkrétně 26,8 % hodnocenýchšarží. U potravin původem ze zemí EU nevyhovělo 19,8 % kontrolovaných šarží, tuzemské potraviny nevyhověly v 16,2 %.

Inspektoři při kontrolách často narážejí na prodej potravin s nižším obsahem masa, mléka či jiných surovin, než je uvedeno na obale. Mezi další častý problém patří nepovolené množství škodlivých látek, například pesticidů. Nejvyšší procenta nevyhovujících šarží kontroloři zjistili u čokolády a cukrovinek (65,6 %), dehydratovaných výrobků, tekutých ochucovadel, dresinků, soli a hořčice (57,9 %), těstovin (47,8 %), zmrzlin a mražených krémů (45,4 %), mléčných
výrobků (43,9 %).

Celý článek zde.

 

Autor: Zprávy z MZe 05/2022

Zdroj: https://eagri.cz/public/web/file/702022/Zpravy_z_MZe_05_2022.pdf