Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

dovolujeme si Vás upozornit, že na webových stránkách letošního 50. ročníku Symposia o nových směrech výroby a hodnocení potravin CzechFoodChem 2022, který se bude konat ve dnech 23.-25. 5. 2022, byl zveřejněn Kompletní seznam a aktuální program všech typů přednášek. Již dříve anoncovaný soubor plenárních přednášek byl rozšířen o Stanovení kovových nanočástic v potravinách od prof. R. Koplíka, které bude na programu ve středu 25. 5. 2022.

 

Připomínáme rovněž, že last-minute postery je možné stále přihlašovat přes Přihlášku příspěvku, a to do 12. května 2022.

Dosud nepřihlášené zájemce si dovolujeme upozornit, že termín pro registraci účastníků je prodloužen až do 12. května 2022.

Informace o symposiu v kostce naleznete zde a podrobněji na jiných místech webové stránky www.czechfoodchem.cz.

Těšíme se na Vaši účast.

Karel Cejpek

za organizační výbor symposia