Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes jednal s ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou o prudkém nárůstu cen potravin a zemědělských výrobků a možnostech kontroly v této oblasti.

Shodli jsme se na tom, že je potřeba co nejrychleji přijmout novelizaci zákona o významné tržní síle, která rozšíří působnost ÚOHS v oblasti významné tržní síly na celý dodavatelsko-odběratelský řetězec v potravinářském sektoru. Dnes můžeme kontrolovat v této oblasti přibližně 12 obchodních řetězců, po novele by měl zákon dopadat až na přibližně 800 subjektů z celého sektoru,“ řekl po jednání předseda Úřadu Petr Mlsna.

Úřad nyní bude po dohodě s ministerstvem zemědělství a v souladu se svou působností monitorovat celý dodavatelsko-odběratelský řetězec od prvovýrobců až po maloobchodní prodejce, zda se nedopouštějí nekalých obchodních praktik vymezených směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/633 o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci. ÚOHS bude sledovat také případná selhání trhu z hlediska svých pravomocí v oblasti ochrany hospodářské soutěže a tvrdě zasáhne proti případným kartelovým dohodám nebo pokusům o zneužití dominantního postavení. Za porušení zákona o významné tržní síle nebo zákona o ochraně hospodářské soutěže hrozí firmám pokuty až do výše 10 % z obratu.

Úřad samozřejmě v této souvislosti uvítá také podněty od dodavatelů, kteří budou mít indicie o možných nekalých praktikách nebo protisoutěžním jednání v oblasti dodávek a prodeje potravinářských a zemědělských produktů.

Tiskové oddělení ÚOHS
22/070

Zdroj: https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/hospodarska-soutez/3306-potrebujeme-co-nejrychleji-novelu-zakona-o-vyznamne-trzni-sile-shoduje-se-uohs-a-ministerstvo-zemedelstvi.html