Pozvánka na seminář
Českomoravský svaz mlékárenský a Veolia Česká republika si Vás dovolují pozvat na seminář
"Nové technologie od Veolia pro efektivní hospodaření s energií v mlékárnách"
KDY: čtvrtek 12. 5. 2022
KDE: FLORENTINUM - Na Florenci 2116/15 v sídle společnosti VEOLIA ČR
URČENO PRO: členy vedení mlékáren a technické pracovníky
CÍL SEMINÁŘE:
 Seznámení účastníků semináře s možnostmi energetické soběstačnosti, snížení energetické náročnosti provozu, výměny LED osvětlení s možností financování.
 Představení nabídky služeb pro LED osvětlení: Měření osvětlení – ověření dodržení norem.
 Představení nabídky fotovoltaické elektrárny - kompletní realizace na klíč, následný provoz a servis.

Pozvánka na seminář