V poslední době značně stoupá zájem konzumentů o tzv. rostlinné alternativy mléka, mléčných výrobků, ale i masa a masných výrobků. Jen za poslední dva roky prodeje rostlinných náhražek masa, mléka, sýrů nebo jogurtů vzrostly v EU o 49 procenta výhled do budoucna ukazuje na další zvyšování spotřeby těchto výrobků. Důvody pro vyřazení živočišných produktů z jídelníčku mohou být u konzumentů rozdílné. Někdy se jednáo důvody zdravotní (např. při alergii na mléčnou bílkovinu nebopotvrzení laktózové intolerance), ale většinou jsou samotnými spotřebiteli udávány důvody ekologické či domněnka, že sejedná o potraviny zdravější, podporující zdravější životní styl.V současné době se v rámci států Evropské unie velmi silně prosazuje princip ekologicky udržitelné výživy a výroba klimaticky příznivých potravin. Tento princip je založen právěna odklonu od živočišné výroby. Je nutné si ale uvědomit,že většina rostlinných náhražek svojí výživovou hodnotou neodpovídá výživové hodnotě živočišných produktů. Jsou tozpravidla vysoce průmyslově zpracované potraviny, při jejichž výrobě se používá řada přídatných látek, a v řadě případů nemusí poskytovat v dostatečném množství některé důležité makro- i mikronutrienty.Cílem autorů této publikace je shrnout význam mlékaa mléčných výrobků v naší výživě a upozornit na rozdíly ve výživě vyplývající z úplné záměny těchto výrobků za výrobky rostlinné včetně názorů z řad předních lékařů na rizikaspojená s vegetariánstvím zvláště ve výživě dětí či rizikaspojená s některými poruchami příjmu potravy. Dále publikace pojednává o označování rostlinných výrobků a věnuje se rovněždopadu produkce na životní prostředí. Za kolektiv autorů Šárka Horáčková

Publikace Potravinářské komory České republiky,Publikace Potravinářské komory České republiky,České technologické platformy pro potraviny a Centra zemědělsko-potravinářského výzkumu a inovací

Publikace zde.