Za podpory Ministerstva zemědělství se v rámci marketingových aktivit na podporu ekonomické diplomacie v prvním listopadovém týdnu zúčastnilo 9 vybraných moravských vinařství nejvýznamnější vinařské soutěže na jihoamerickém kontinentě Catad´Or World Wine Awards.

Ze Santiaga de Chile si moravští vinaři hned při první účasti vezou cenu pro nejlepší rosé a dvě velké zlaté a osm zlatých medailí. Další ocenění – zlatou a velkou zlatou medaili – získaly české ovocné pálenky. Společenská akce a zejména nebývalý úspěch moravských vín přilákaly značnou pozornost odborné veřejnosti. Vzhledem k významu Chile ve světové produkci vína je ocenění Catad´Or World Wine Awards celosvětově vysoce ceněno a akce tak může představovat vstup vín z České republiky na trh nejen Jižní Ameriky, ale i dalších zemí Amerického kontinentu.

Přestože je ČR aktuálně v produkci vína soběstačná pouze z cca jedné třetiny, je úspěšná i v exportu na zahraniční trhy, a to i relativně vzdálené jako je USA či Kanada. Za posledních 10 let vzrostl export vín z ČR cca o 76 % s tím, že největší objem exportů jde do okolních zemí EU, zejména do Německa (58 %), na Slovensko (21 %). Přibližně 90 % exportu ČR nyní tvoří víno lahvové s tím, že na náročných trzích se uplatňují vysoce kvalitní vína i speciality jako víno ledové nebo slámové.

 

Zdroj: MZe ČR

Link: https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/informace-z-uskutecnenych-akci/vina-z-ceske-republiky-zabodovala-na.html