Jak přesvědčit stále tápající a nedůvěřivé evropské spotřebitele o tom, že produkty geneticky modifikovaných organismů (dále ve zkratce „GM produkty“) nejsou škodlivé, ale naopak mohou být pro ně osobně i pro celou společnost přínosem?

Jednu z možných cest objevili holandští výzkumníci z Radboud University Nijmegen.

Ti provedli s pomocí on-line platformy spotřebitelský průzkum, v němž hlavní úlohu sehrála vědecká shoda, resp. obecně přijatý vědecký konsensus o bezpečném využití GM produktů. 

Průzkum byl proveden v několika krocích. 

V prvním kroku bylo vyselektováno 1500 amerických spotřebitelů, kteří se domnívali, že GM produkty jsou z pohledu zdravotní rizikovosti horší než klasické produkty. Těmto vybraným spotřebitelům byla následně představena a vysvětlena podstata vědecké shody, a jak ji lze dobře identifikovat.  V dalším kroku pak byli respondenti vyzváni k přečtení vědeckého článku, který v oblasti GM produktů odporoval jejich dosavadním mylným představám. 

Při opakovaném dotazování došlo ke statisticky významné korekci původního negativního stanoviska zkoumaných osob ve prospěch GM produktů.

Tento dvoustupňový přístup, založený na přednostním objasnění vědecké podstaty informací, tak bylo možné v oblasti GMO označit za úspěšný. 

Jistě by bylo zajímavé vyzkoušet tuto metodu také na evropské spotřebitele, u kterých existuje obecně nižší důvěra, resp. větší obezřetnost, co se nových vědeckých poznatků (nejen v oblasti GMO) týká.

Zdroje:

Zdroj: Biotrin

Link: https://www.biotrin.cz/presvedci-spotrebitele-vedecky-konsensus-o-gmo/