Ceny potravin v Jihoafrické republice neustále rostou a domácnosti by se měly připravit, že tento trend bude pokračovat i po zbytek roku. Zejména s přihlédnutím ke zvyšujícím se cenám pohonných hmot, neustále přetrvávajícím dopadům červencových nepokojů a tradičnímu zvyšování cen před vánočními svátky.

Skupina Pietermaritzburg Economic Justice and Dignity group (PMBEJD) každý měsíc monitoruje ceny spotřebních košů základních potravin a sleduje, jak se mění ekonomická situace zejména u nejchudších obyvatel. Za poslední měsíc se cena koše zvedla o téměř 100 randů (2,3 %) a meziročně o 400 randů (10,2 %). V říjnu 2021 stál průměrný košík s potravinami pro celou domácnost přibližně 4300 randů. Podle průzkumu se vývoj dlouhodobě očekával a trend bude pokračovat i v příštím roce.

Kromě cen potravin se zvýšily i ostatní náklady domácností. V červnu a červenci 2021 došlo k masivnímu zvýšení sazeb za elektřinu o téměř 15 %, což mělo za následek zdražení všeho zboží a služeb. V listopadu se také očekává výrazné zvýšení cen pohonných hmot, které povede k dalšímu sekundárnímu zdražování. Do konce roku by litr benzínu mohl stát i přes 20 randů, což je více než 30% nárůst ceny oproti začátku letošního roku.

Mezi hlavní faktory, které činí život v JAR nákladným, patří: 

  • vyšší ceny elektrické energie, včetně dodatečných nákladů, jakými jsou pořizování záložních zdrojů (generátory apod.) při stále častějších plánovaných výpadcích proudu, čímž se i zvyšují náklady na výrobu, dopravu a skladování; kvůli častým výpadkům proudu také leckdy dochází k rychlejšímu opotřebení spotřebičů nebo zkratům;
  • vyšší ceny ropy, tedy zdražení pohonných hmot, se promítne ve všech sektorech - prodraží zemědělskou výrobu i dopravu, ale i další odvětví. Pokud oslabí rand, tyto ceny budou ještě vyšší;
  • železniční doprava v JAR není v dobrém technickém stavu, což se nejvíce promítá v současnosti, kdy je snaha přesunout významnou část přepravy právě na železnici, ale často to není možné, takže těžký náklad je přepravován po silnici, která pak také potřebuje častější úpravu a opravy;
  • pokud dojde k nepokojům, logistika může být opět narušena, což povede k další frustraci obyvatel;
  • řada obchodníků plánuje tradičně zvýšit ceny před Vánoci.

Domácnosti se potýkají s dalšími neočekávanými výdaji, jako jsou zdravotní problémy nebo zvýšení školného pro děti nebo neočekávaná ztráta zaměstnání. V poslední době se mluví i o zvyšování úrokových sazeb.

Zdroj: businesstech.co.za
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Jihoafrická republika.

 

Zdroj: CzechTrade

Link: V JAR se bude zdražovat - CzechTrade