Ve Španělsku dne 11. října 2021 schválila Rada ministrů návrh zákona o prevenci a plýtvání potravinami. Jedná se o normu, jejíž cílem je snížit množství nespotřebovaných potravin, které končí v odpadu, a podpořit jejich lepší využití.

Ministr zemědělství, rybolovu a výživy Luis Planas představil tento zákon jako cestu k napravení hned několika problémů v oblasti potravinářství ve Španělsku. Celkově má zákon za cíl vytvořit model osvědčených postupů, jak se vyhnout plýtvání potravinami. Ty mají být určeny prostřednictvím opatření v celém potravinovém řetězci, počínaje samotným procesem sklizně až po spotřebitelské návyky v domácnostech a restauracích. Hlavními dílčími cíli zákona jsou sociální spravedlnost, vývoj udržitelných potravinářských systémů a zefektivnění výroby se zaměřením na vývoj cirkulární ekonomiky a udržitelnost. Zákon vychází z myšlenky, že „není dražšího potravinářského výrobku než toho, který skončí v odpadu“.

Zejména by měl zákon pomoci k úsporám v hospodářství a ochraně životního prostředí. Vyhazování potravin je formou plýtvání jak prací zemědělců a farmářů, tak i přírodními zdroji používaných k výrobě. Zároveň díky němu dochází ke neúčelné spotřebě zdrojů jako je půda a vzniku zbytečných emisí do atmosféry.

Zákon rovněž cílí na nastavení etického a morálního pořádku. V roce 2020 se ve španělských domácnostech vyhodilo okolo 1 364 milionů kilo/litrů jídla, což činilo přibližně 31 kilo/litrů na osobu ročně. Aktuální snahou vlády je vyvolání sociální diskuze ohledně potřeby zdravého, udržitelného stravování, které bude zároveň chutné a finančně výhodné. Hierarchie využití potravin v plánech prevence staví na první místo možnost darování pro lidskou spotřebu. 

Španělská vláda prosazením tohoto zákona, který již existuje v zemích jako jsou Francie a Itálie, potvrzuje svůj závazek dodržovat cíle udržitelného rozvoje Agendy OSN 2030. Konkrétně se jedná zejména o cíl pod číslem 12.3, jehož snahou je snížení plýtvání s potravinami na obyvatele ve světě na polovinu.  

V sektoru potravinářství se bude od 4.4. do 7.4. roku 2022 konat veletrh Alimentaria na výstavišti Gran Via v Barceloně, kde ZK Madrid připravuje český stánek. Případní zájemci se již mohou hlásit ZK Madrid. Více informací je k dispozici na odkazu: https://www.alimentaria.com/

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Španělsko.
Zdroj: InfoEspacial, elIndependiente, laSexta Online.

Zdroj: CzechTrade

Link: https://www.czechtrade.cz/sluzby/informacni-servis/aktuality/spanelska-vlada-prosadila-prvni-zakon-proti-plytvani-potravinami