Letos italští exportéři vyvezli o 13 % více potravin než v roce 2020.

Potraviny „Made in Italy“ zaznamenaly rekord v exportu, který v prvních sedmi měsících roku 2021 skokově narostl o 13 %. Na konci roku by měl vývoz dosáhnout historické hodnoty 50 miliard EUR.

Navzdory ztíženým podmínkám obchodní výměny dosahuje vývoz opravdu skvělých výsledků. Zvýšená poptávka po italském jídle byla tažena především návratem lidí k domácí přípravě pokrmů a vzhledem k oblíbenosti italské kuchyně spotřebitelé sahali právě po italských produktech.

Největším importérem italských potravin je Německo, dále následují USA, Francie a Velká Británie. Zajímavý nárůst poptávky byl zaznamenán na ruském trhu (19 %) a na čínském trhu (18 %).

„Italský zemědělsko-potravinářský průmysl prokázal odolnost vůči krizi a může hrát klíčovou roli pro celé hospodářství,“ řekl prezident Coldiretti Ettore Prandini a zdůraznil, že je možné dosáhnout ještě většího růstu vývozu potravin a vína „Made in Italy" a to například díky zlepšení infrastruktury, která by tak urychlila dopravu mezi jihem a severem země, ale také se světem. Národní plán obnovy, který zahrnuje mnoho projektů právě v oblasti infrastruktury, tak představuje jedinečnou příležitost, která pomůže Itálii ještě zvýšit konkurenceschopnost na domácím i zahraničním trhu.

Zdroj: Coldiretti
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Itálie.

Zdroj: CzechTrade

Link: https://www.czechtrade.cz/sluzby/informacni-servis/aktuality/export-italskych-potravin-lame-rekordy