Dne 15. září 2021 Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát a schválila v původním znění novelu zákona o elektronických komunikacích. Novela primárně implementuje úpravu Evropského kodexu pro elektronické komunikace do českého práva. Doprovodnými změnami jsou také úpravy v oblasti tzv. cookies a telemarketingu. Novela zavádí omezení telemarketingu, který v případech kdy člověk není zákazníkem dané společnosti nebo nedal s telemarketingem výslovný souhlas, bude zakázaný. Dochází tedy ke změně z dosavadního systému „opt-out“ na nově vyžadovaný předchozí aktivní souhlas, tzv. opt-in. Nově budou moci být v souladu s judikaturou SDEU a právem EU bez souhlasu zpracovávány pouze tzv. nutné cookies, ostatní cookies budou potřebovat explicitní souhlas. Více brzy v našem článku.

Zdroj: PEYTON legal

Link: PEYTON legal na LinkedIn: #telemarketing #cookies #spotřebitel