30. 09. 2021 - Právní pomoc potravinám funguje již jeden a půl roku a stále se těší hojnému zájmu. Projekt advokátní kanceláře PEYTON legal ve spolupráci s Potravinářskou komorou České republiky vznikl na jaře minulého roku v reakci na první vlnu onemocnění COVID-19. Nyní poskytuje právní poradenství týkající se zejména otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souvislosti s onemocněním COVID-19.

Právní pomoc potravinám poskytuje základní právní poradenství zejména českým provozovatelům potravinářských podniků a ostatním producentům potravin, kteří byli či stále jsou zasaženi situací vzniklou v souvislosti s pandemií COVID-19, nyní zejm. očkování či testování svých zaměstnanců. Bezplatné právní poradenství se těší vysoké oblibě. Webové stránky za dobu trvání úspěšného projektu navštívilo kolem 6.000 návštěvníků. „S ohledem na specifickou cílovou skupinu, kterou jsou především potravináři, je číslo návštěvníků dosahující šesti tisíc velkým úspěchem,“ hodnotí Jakub Málek, partner PEYTON legal.

 

Webové stránky obsahují databázi položených právních otázek a na ně daných odpovědí řazenou do jednotlivých témat. Databáze je vytvářena z jednotlivých dotazů tazatelů a lze v ní vyhledávat. Celkově bylo odpovězeno na zhruba 40 přímých dotazů, které byly položeny prostřednictvím webových stránek, dalších přibližně 40 bylo zprostředkováno přes Potravinářskou komoru České republiky. „S prosbou o právní poradenství se na nás obrátilo cca 40 různých subjektů z potravinářství, a i další subjekty či jednotlivci,“ shrnuje Jakub Málek.

Na začátku pandemie bylo nejčastěji odpovídáno na dotazy týkající se dopadů pandemie COVID-19 na pracovní právo a vztahy se zaměstnanci. Aktuálně dotazy směřují především na úpravu BOZP, povinnost nošení respirátorů, očkování či testování zaměstnanců. V databázi webových stránek je zodpovězeno zhruba 150 dotazů a mnoho z nich směřuje na podpůrné programy od státu, např. COVID-Nájemné.

A jaké dotazy byly nejčastěji vyhledávány?

Právní pomoc potravinám je nadále k dispozici pro Vaše dotazy na webové adrese https://help.potravinycesko.cz . Pokud nenajdete odpověď na svůj dotaz, může jej položit na webu přes tlačítko „Zeptejte se“ a právní tým advokátní kanceláře PEYTON legal vám brzy dotaz zodpoví.

PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o.

Potravinářská komora České republiky