Agrární komora ČR představila při příležitosti konání 47. ročníku mezinárodního agrosalonu Země živitelka publikaci s názvem Evropská zelená dohoda a její význam pro zemědělsko-potravinářský sektor. 

Publikace shrnuje na více než stovce stran strategie, stanoviska, akční plány a legislativní návrhy, které Evropská komise v uplynulých necelých dvou letech zveřejnila, a které pod Evropskou zelenou dohodu spadají. Podobný ucelený dokument, na co se musí čeští pěstitelé, chovatelé a zpracovatelé potravin do budoucna připravit, dosud neexistoval.

Publikaci/almanach naleznete ke stažení zde.

 

Zdroj: Agrární komora ČR

Link: Agrární komora ČR vydala publikaci o Evropské zelené dohodě | AKCR.cz