Evropští spotřebitelé během pandemie koronaviru posílili zájem o nákup potravin online. Maloobchod proto čekají podle zástupců evropského svazu obchodu EuroCommerce velké investice do digitální infrastruktury, pokud si obchodníci chtějí udržet nebo posílit svůj podíl na trhu. EuroCommerce nicméně uvádí, že přestože preference nakupování potravin online posiluje, pro supermarkety zatím stále není profitabilní, a to zejména kvůli vysokým nákladům na realizaci každého nákupu online ze strany supermarketů. EuroCommerce proto předpokládá zakládání nových aliancí v maloobchodu s cílem uspokojit poptávku ze strany spotřebitelů a současně limitovat náklady vyžadované ze strany maloobchodu.

Více informací zde.