Potravinářský průmysl je největší zpracovatelský sektor v Evropské unii. V posledních letech pro něj rostou společné výzvy, jako je klimatická změna, vyčerpávání zdrojů, podvýživa apod. Food Drink Europe, organizace, která zastupuje evropský potravinářský a nápojářský průmysl, vydala v roce 2019 souhrnnou zprávu, která představuje strategii Cesty potravinářského a nápojářského průmyslu k udržitelnému potravinovému systému (The path of the food and drink industry towards Sustainable Food Systems).

Zpráva se zabývá společnými cíli udržitelného rozvoje. Patří sem cíl zachovat si tvořit udržitelný růst, zároveň naplňovat potřeby a požadavky obyvatel a spotřebitelů, tj. poskytovat zdravější a udržitelnější potraviny a poskytovat v této souvislosti informace o výživové hodnotě a udržitelnosti. A v neposlední řadě je třeba se a zodpovědně starat o naši planetu. Pod tím si můžeme představit podporu udržitelného zemědělství, jak lokální tak celosvětovou (souvislost s odlesňováním, udržením biodiverzity apod.), adaptaci a snížení klimatických změn a posun k zodpovědnějšímu a výkonnějšímu využití zdrojů a cirkulární ekonomice.

To vše samozřejmě vyžaduje spolupráci mnoha sektorů napříč celým dodavatelským řetězcem na národní i mezinárodní úrovni. Bezpochyby je zde třeba holistického a koordinovaného přístupu. Udržitelnost se stává v poslední době strategickou prioritou, která ke své realizaci potřebuje vhodné podmínky, finanční podporu, politiky a regulační rámce ke zdolání potenciálních překážek a úspěšnému naplnění.

Podrobnější informace v celé zprávě naleznete zde.

 

Zpracováno: ČTPP, Výbor pro udržitelnou a etickou produkci

Zdroj: FoodDrinkEurope