Nařízení Komise (EU) 2019/649 ze dne 24. dubna 2019, které stanovuje limit pro obsah trans-mastných kyselin v potravinách v míře 2 g na 100 g tuku, vstoupilo v platnost dne 01/04/2021.

Od tohoto data nesmí být na trh EU dále uváděny potraviny překračující tento limit v případě trans-mastných kyselin jiných než přirozeně se vyskytujících v tucích živočišného původu.