Země živitelka 48. ročník

Potravinářská komora ČR se účastnila agrosalonu ve dnech 25. - 30. srpna 2022.

Potravinářská komora na Dožínkách na Letné

V sobotu 3.9.2022 se v Praze na Letné uskutečnil 4. ročník akce Dožínky na Letné. Akci pořádá Ministerstvo zemědělství České republiky. Letošního ročníku se zúčastnilo 10.200 návštěvníků. Na ploše mohli návštěvníci nakoupit výrobky u vítězů soutěže Regionální potravina, u členů Potravinářské komory ČR a dalších producentů potravin a nápojů. Děkujeme společnostem CZ TEST, Extrudo Bečice, Muzeum slivovice a Ferdinand Jelínek, Múúú, Maso, uzeniny Písek, Olma, Stock Plzeň, Tatra, Mlékárna Hlinsko a Unii Destilatérů, kteří se akce zúčastnili pod hlavičkou Potravinářské komory ČR.

Potravinářská komora ČR připravila pro návštěvníky velké kolo štěstí, ceny věnovali všichni výše zmínění partneři. Kolo štěstí se točilo nepřetržitě od 10:00 do 18:30 hodin, každých 15 sekund roztáčel kolo jiný návštěvník, rozdali jsme celkem více jak 2040 cen.

U kola štěstí se zastavil i ministr zemědělství Zdeněk Nekula, primátor hl. města Prahy Zdeněk Hřib, radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje Jana Skopalíková a další zástupci MZe, SZIF a dalších organizací. Expozicí Potravinářské komory ČR provedla hosty prezidentka komory Dana Večeřová.

Dále samozřejmě nechyběly atrakce pro děti, koně, ovce a další zvířátka, prezentace zemědělských svazů, na hlavním pódiu vystoupila kapela Argema, folklórní soubory a další účinkující.

 Foto Donky 1

Další fotografie najdete na www.dozinkynaletne.cz a na sociálních sítích Potravinářské komory České republiky.