PK ČR po překonání mnoha nepříjemných administrativních překážek ukončila v roce 2017 cyklus vzdělávacích akcí pro provozovatele potravinářských podniků pod hlavičkou PRV a začala úspěšně organizovat samostatné nezávislé semináře přístupné pro širokou veřejnost, aniž by byla svazována jakýmikoli pravidly.

Za účasti předních odborníků se PK ČR věnuje v rámci seminářů potravinářské legislativě, legislativě oběhového hospodářství,  problematice  materiálů určených pro styk s potravinami, vybraným tématům z oblasti bezpečnosti potravin, zkušenostem dozorových orgánů při aplikaci potravinového práva a dalším tématům.