V této sekci lze nalézt aktuální přehled právních předpisů týkajících se jednak potravinářství, jednak záležitostí běžného života (pracovně-právní předpisy, daňové předpisy nebo jiné předpisy související s podnikáním). Zatímco přehled potravinářské legislativy je kompletní, výběr ostatních předpisů je pouze rámcový a je volen tak, aby zajišťoval obecně určitý právní rozhled uživatele. Všechny právní předpisy jsou podle potřeby aktualizovány v závislosti na zveřejnění jejich novelizací ve Sbírce zákonů.