DOPIS K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

KRYCÍ LIST

VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ

VZOR PODDAVATELSKÉHO PLNĚNÍ

ZÁVAZNÝ NÁVRH SMLOUVY DOCX

ZÁVAZNÝ NÁVRH SMLOUVY PDF

 

ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE