Cílem připravovaného pracovního rámce pro SFS by mělo být usnadnění přesunu k udržitelným potravinovým systémům v EU, rámec by měl být postaven na několika kapitolách:

  • Definice (definice udržitelnosti, zdravé a udržitelné výživy, udržitelných potravinových systémů)
  • Cíle legislativního rámce
  • Obecné principy
  • Řízení
  • Ustanovení o potravinovém prostředí
  • „Push“ opatření (povinné minimální požadavky na udržitelnost
  • „Pull“ opatření (veřejné zakázky, označování udržitelné produkce
  • Vymáhání pravidel

 

Stran „push“ opatření Evropská komise zmiňuje pět možných scénářů – zachování současného stavu, dobrovolný přístup k minimálním požadavkům, nastavení zodpovědnosti pro zúčastněné operátory skrze pravidla náležité péče (preferováno), implementace principu „významně nepoškozovat“ (do not harm) (rovněž preferováno) a kombinaci vyjmenovaných možností (viz grafické znázornění níže).

 

Sekretariát uvedl, že Evropská komise už před několika měsíci zahájila práce na návrhu nového pracovního rámce pro SFS, první návrh by měl být dokončen ještě v průběhu měsíce března, kdy by měl jít návrh do interní konzultace Evropské komise. Pracovní verze legislativního návrhu už unikla do evropských zemědělsko-potravinářských médií (Politico), jedná se ale o pracovní verzi, která se od výsledné verze může významně lišit. Legislativní návrh by měl být zveřejněn oficiálně v září 2023.

Další informace a pozice FDE prostřednictvím zápisu níže.

Zpráva o výsledku jednání FSFS - Pracovní rámec pro udržitelné potravinové systémy, 2. března 2023