dopis-Vít-majonézy-žádost o další podporu.doc

dopis-Vít-čokoláda-žádost o další podporu.doc

Vít-odpověď-NP pro čokoládu-I.jpg

Vít-odpověď-NP pro čokoládu-II.jpg