Upozornění Státního zdravotního ústavu o nelegálnosti uvádění na trh plastových výrobků obsahujících bambus a jiná nepovolená rostlinná vlákna. Tyto výrobky nesplňují požadavky evropských předpisů stanovujících požadavky pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami.


Státní zdravotní ústav upozorňuje, že dovozci a distributoři musí přestat dovážet a uvádět na trh plastové materiály a předměty určené pro styk s potravinami, které obsahují nepovolená a doposud nikdy neschválená rostlinná vlákna, protože tyto výrobky nejsou v souladu s evropskými předpisy. Pokud jsou již tyto výrobky na trhu, měly by být v co nejkratší době staženy z prodeje. Pracovníci krajských hygienických stanic budou výskyt těchto výrobků na trhu v ČR kontrolovat v souladu s vydanými pokyny MZ ČR a v případě zjištění, že se tyto výrobky stále prodávají, budou obchodníky sankcionovat v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Výrobky z plastů obsahující vlákna z bambusu a dalších nepovolených rostlinných vláken nesplňují ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a nařízení Evropské komise č.10/2011 na plasty určené pro styk s potravinami.

Celé znění v přiloženém pdf souboru.

Kompletní zpráva - nepovolená rostlinná vlákna do polymeních materiálů pro styk s potravinami Kompletní zpráva - nepovolená rostlinná vlákna do polymeních materiálů pro styk s potravinami