Přehled plnění pro členy PK ČR:

  • pravidelný týdenní monitoring;
  • pravidelný týdenní zpravodaj PK ČR;
  • ad hoc informační servis v závislosti na členství ve výborech a pracovních skupinách PK ČR;
  • legislativní servis včetně zapojení do připomínkových řízení a možnosti se účastnit vypořádání připomínek;
  • informace o projektech, dotačních titulech apod.;
  • nabídka pravidelných vzdělávacích akcí.