NAŘÍZENÍ O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O POTRAVINÁCH SPOTŘEBITELŮM

Pravidla pro uvádění výživových údajů na obalech potravin upravuje nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podrobné informace naleznete v sekci Legislativa - Další -  pod názvem Nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Výživové údaje o potravinách představují informace o energetické hodnotě a obsahu určitých živin v nich obsažených. Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (dále jen „nařízení“) zavádí pravidla pro určování výživových údajů, které mají být uváděny povinně (energetická hodnota, množství tuků, nasycených mastných kyselin, sacharidů, cukrů, bílkovin a soli) nebo mohou být uvedeny doplňkově (obsah mono- a polynenasycených mastných kyselin, polyalkoholů, škrobu, vlákniny, vitaminů a minerálních látek) na obalech potravin:

„Uvedené hodnoty jsou průměrné vycházející v jednotlivých případech z výsledků:

a) analýzy výrobce dané potraviny;

b) výpočtu s použitím známých nebo skutečných průměrných hodnot použitých složek, nebo

c) výpočtu s použitím obecně zjištěných a přijímaných údajů.“

„Energetická hodnota se vypočítá pomocí převodních faktorů uvedených v příloze XIV nařízení.“  

Přípustné odchylky pro účely nutričního označování zohledňují přirozené odchylky a rozdíly vzniklé při výrobě a během skladování .

Podrobný návod pro výpočet výživových hodnot není v nařízení uveden. Výpočet výživových hodnot naleznete v příručce zde.

AKTUÁLNÍ VÝVOJ A OČEKÁVANÉ ZMĚNY:

Strategie Evropské komise "Farm to fork" z roku 2020 přináší opatření, která bude nutné přijmout v souladu se zásadmi zlepšování právní úpravy, včetně případných hodnocení a posouzení dopadů. Jeden z cílů Evropské komise je také posílení informací poskytovaných spotřebitelům, v této souvislosti se také zmiňuje:

  • harmonizace značení výživových údajů na přední straně obalů – EK zavede harmonizovaný povinný systém značení výživových hodnot na předních stranách obalů potravin, na úrovni EU. Návrh Komise by měl být předložen ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022, následně bude diskutován Evropským parlamentem a Radou, poté bude muset být stanoveno přechodné období pro přesun k novým pravidlům. Rovněž bude muset proběhnout veřejná konzultace, Evropská komise vypracuje posouzení dopadů. Komise uvádí, že podle studií spotřebitelům nejvíce pomáhají systémy používající barevné kódování, zejména barevné kódování v kombinaci s odstupňovaným ukazatelem. Pro spotřebitele je podle výsledků studií důležitější vyhnout se červeně označeným potravinám než vybrat si ty, které jsou označeny zeleně. Zavádění značení proto může podle Komise motivovat producenty ke změně složení výrobků. 

 

  • Evropská komise zahájila dne 23/12/2020 veřejnou konzultaci k Označování potravin – revizi pravidel o informacích, které mají být poskytovány spotřebitelům. Cílem tohoto návrhu je revidovat pravidla EU týkající se informací poskytovaných spotřebitelům. Návrh je součástí strategie Farm to Fork. Navrhuje se zavedení standardizovaného povinného označování nutričních údajů na přední straně obalu, rozšíření povinnosti uvádět informace o původu nebo provenienci na další specifické produkty, a revize pravidel týkajících se vyznačování data (data spotřeby a data minimální trvanlivosti). Komise zveřejnila společně s veřejnou konzultací i počáteční posouzení dopadů, zatím dostupné pouze v angličtině. Konzultace je otevřena do 03/02/2021. Dostupné zde.

 

  •  Po uzavření těchto konzultací (včetně nutričních profilů) k počátečním posouzením dopadů bude Komise pracovat na přípravě hlavního posouzení dopadů, spuštěna bude další veřejná konzultace k oběma tématům (nutriční profily a informace poskytované spotřebitelům), zhruba v polovině roku 2021. Konzultace budou probíhat po dobu 12 týdnů, a to ve formě dotazníku s předdefinovanými možnostmi. Report o posouzení dopadu by Evropská komise měla zveřejnit do konce tohoto roku. Komise následně předpokládá datum předložení legislativního návrhu nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům a nutričního označování potravin na rok 2022.

 

  • Vědecké doporučení úřadu EFSA k poskytování harmonizovaného označování na přední straně obalu a omezování na tvrzení na potravinách - Dne 3. února 2021 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin potvrzení přijetí nového mandátu Evropské komise pro vědecké poradenství na podporu vývoje budoucího celoevropského systému pro nutriční značení na přední straně obalu potravin a nastavení podmínek pro používání výživových a zdravotních tvrzení na potravinách. Úřad EFSA je povinen předložit své vědecké stanovisko do března roku 2022. Do konce roku 2021 bude návrh upravován mimo jiné na základě veřejné konzultace. Více zde.

 

 

 Další materiály:

Vše, co jste chtěli vědět o tabulce výživových údajů, ale báli se zeptat

Výživová nutriční hodnota - kdy a jak má být označena na obalu?