Zelená tvrzení stále nebyla předložena, původně měla být zveřejněna na konci roku 2021. Nejvíce diskutovanou problematikou je preferovaný formát značení zelených tvrzení. Zelená tvrzení nebudou povinná, pokud se ale producent zelená tvrzení na svých výrobcích rozhodne uvádět, bude povinen dodržovat kritéria, která Evropská komise připravuje a představí v nařízení.

Podle průzkumu z roku 2020 většina Evropských občanů věří, že změna způsobu konzumace je nejjednodušším způsobem uskutečnění enviromentální změny, proto se v EU zvyšuje množství produktů označovaných jako zelené nebo udržitelné. Až 56 % respondentů narazila na zavádějící tvrzení, pro 61 % je obtížné určit, které produkty jsou šetrné k životnímu prostředí a 44 % zákazníků nemá důvěru v enviromentální značení. Na druhou stranu až 74 % firem používá více než dvě různé metody na měření dopadu na životní prostředí u svých výrobků. Každý způsob měření ale přináší různé výsledky u stejného produktu, proto se Komise snaží přijít s unifikovanou metodou měření ekologické stopy.

Metoda ekologické stopy (EF) byla testována v letech 2013 – 2018 s více než 2260 účastníky. Metoda je založena na mezinárodních osvědčených postupech. V roce 2018 byla dokončena pravidla produktové kategorie, mezi které jsou v sektoru potravinářství patří pivo, mléčné produkty, krmivo, balená voda, krmivo pro domácí mazlíčky, těstoviny a víno, v řešení jsou pravidla pro olivový olej. Aktuálně se diskutuje o možnosti zlepšení PEF tak, aby metoda byla relevantní a uživatelsky přívětivá pro všechny společnosti. Diskuze o potřebách zlepšení PEF probíhají také prostřednictvím FoodDrinkEurope.

Říjen 2021: Komise doporučuje, aby metoda PEF byla nezbytná pro zelená tvrzení na úrovni EU, tento návrh bude vznesen v prvním čtvrtletí 2022 a musí být schválen Parlamentem a Radou. Tento návrh nicméně nemá 100% podporu ani v rámci Komise. FDE podporuje dobrovolné použití PEF, cílem je jeho zjednodušení a zvažuje se porovnávání v rámci kategorií.

Prosinec 2021: Evropská komise přijala doporučení, která mají společnostem pomoci vypočítat dopad jejich produkce na životní prostředí a klima; dokument obsahuje i řadu doporučení pro potravinářský průmysl. Evropská komise vydala v polovině prosince 2021 Doporučení Komise (EU) 2021/2279 o používání metod stanovení environmentální stopy pro měření a sdělování environmentálního profilu životního cyklu produktů a organizací.

Únor 2022: Zveřejnění návrhu je přesunuto z března na červenec letošního roku společně s Akčním plánem pro oběhové hospodářství. Komise musí předložit novou verzi návrhu kvůli označování a obsahu a formátu minimálních informací poskytovaných spotřebiteli. 

 

 

 

Pro zobrazení informací je potřeba se přihlásit!

ZÁPISY Z FOODRINKEUROPE:ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMACE

Zápis z jednání 7.5.2021