Informace k povinnému označování plastových výrobků na jedno použití uvedených v části D přílohy směrnice (EU) 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí v souladu s nařízením (EU) 2020/2151, které je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné od 3. 7. 2021.

Stáhněte si...