Evropská komise schválila dne 02/05/2023 nizozemské schéma státní podpory ve výši 1,47 miliardy EUR na snížení depozice dusíku v chráněných přírodních oblastech. Opatření bude k dispozici malým a středním chovatelům hospodářských zvířat a napomáhá dosáhnout cílům Evropské zelené dohody. Podpora bude vyplácena formou přímých dotací na kompenzaci až 100 % ztrát zemědělcům, kteří se rozhodnou uzavřít své chovy mléčného skotu, prasat, drůbeže a telat. Dostupné zde.

Evropská komise schválila dne 05/05/2023 polské schéma státní podpory ve výši 435,4 milionu EUR na pomoc odvětví produkce pšenice v kontextu ruské války na Ukrajině. Podpora bude vyplácena ve formě přímých grantů jako kompenzace zemědělcům, kteří jsou zasaženi dovozem obilí z Ukrajiny. Dostupné zde.

Evropská komise schválila dne 05/05/2023 portugalské schéma státní podpory ve výši 137 milionů EUR na pomoc zemědělským prvovýrobcům v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině. Podpora bude vyplácena ve formě přímých grantů producentům v odvětvích jako zahradnictví, vinařství, chov hovězího dobytka a drůbeže s vysokými výdaji na energie. Dostupné zde.

Evropský investiční fond a španělská bankovní jednotka BBVA Spark alokovaly dne 03/05/2023 v rámci programu InvestEU finanční podporu ve výši 200 milionů EUR pro startupy s inovativním a udržitelným investičním plánem. Polovina částky je určena na podporu startupů, které zavádí nové digitální technologie, druhá polovina pak na realizaci ekologických, inkluzivních a k životnímu prostředí šetrných investic. Dostupné zde.

Zdroj: Stálé zastoupení PK ČR v Bruselu