Evropská komise představila dne 02/05/2023 výjimečná a dočasná preventivní opatření podle nařízení o autonomních obchodních opatřeních (ATM) s Ukrajinou, aby umožnila tranzit řepky, slunečnicových semen, kukuřice a pšenice přes BG, HU, PL, RO a SK.  Opatření vstoupí v platnost dne 02/05/2023 a potrvají do 05/06/2023. Na podporu těchto zemí Komise také alokovala 100 milionů EUR: 9,77 milionu EUR pro Bulharsko, 15,93 milionu EUR pro Maďarsko, 39,33 milionů EUR pro Polsko, 29,73 milionů EUR pro Rumunsko a 5,24 milionu EUR pro Slovensko. Částka bude čerpaná ze zemědělské krizové rezervy na rok 2023. Státy mohou tuto podporu doplnit až o 200 % vnitrostátními fondy, celková finanční pomoc zemědělcům z těchto zemí by tak mohla dosáhnout až 300 milionů EUR. Státy proto zrušily jednostranná opatření týkající se tranzitů z Ukrajiny. Komise nadále podniká kroky k usnadnění tranzitu vývozu ukrajinského obilí přes trasy solidarity do regionů, které to nejvíce potřebují.

Více informací zde a zde.

Zdroj: Stálé zastoupení PK ČR v Bruselu