Evropská federace výrobců krmiv (FEFAC) vydala dne 27/04/2023 stanovisko o produkci krmiv v Unii. V roce 2022 byl zaznamenán pokles produkce krmiv o 3,8 % (5 milionů tun) oproti roku 2021. Největší pokles byl zaznamenán v odvětví chovu prasat (- 6,7 %), dále pak v sektoru chovu drůbeže (- 3,2 %). Hlavními faktory je snížená poptávka po živočišných produktech z důvodu ruské války na Ukrajině a související energetická krize a inflace, což vedlo ke snížené poptávce po krmivech. Dalším důvodem je i rostoucí dovoz živočišných produktů ze třetích zemí. Odvětví chovu prasat navíc utrpělo výskytem afrického moru prasat, sektor drůbeže výskytem ptačí chřipky. Pouze členské státy AT, FI, IE, PL a SI dokázaly v průběhu roku stabilizovat produkci krmiv. Evropská komise odhaduje další pokles produkce krmiv i v roce 2023.

 
Zdroj: Stálé zastoupení PK ČR v Bruselu