• Připravujeme zasedání Valné hromady, která se bude konat ve čtvrtek 18.5.2023
  • Průběžně odpovídáme na novinářské dotazy, tématem rozhlasových a televizních rozhovorů i dalších příspěvků je aktuálně hlavně snížení DPH na potraviny na 12 % a nově připomínky k návrhu vládního konsolidačního balíčku, zejména otázka dotací
  • Připravujeme výstavní expozici v rámci veletrhu Země živitelka 2023, který se bude konat od 24. do 29.8.2023, ve středu odešle dotazník na všechny potenciální vystavovatele s žádostí o konkrétní požadavky v rámci letošního ročníku
  • Smlouvy o spolupráci na rok 2023 se stabilními partnery jsou odeslány, čekáme na podpisy obou stran
  • Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství připravujeme české mutace informačních materiálů FAO a potravinách živočišného původu, návrhy si můžete prohlédnout zde: https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc3912en Contribution of terrestrial animal source food to healthy diets for improved nutrition and health outcomes / An evidence and policy overview on the state of knowledge and gaps
  • Probíhá příprava květnových výborů a pracovních skupin - Výbor pro výživovou politiku/Platforma pro reformulace, Výbor pro životní prostředí a Ad hoc pracovní skupina k problematice litteringu, Legislativní výbor...