(05/03/2023)   Evropská komise přijala nová pravidla pro snížení obsahu arsenu v potravinářských výrobcích

Evropská komise přijala dne 03/03/2023 nová pravidla pro snížení obsahu arsenu v potravinářských výrobcích. Přijetí nižších maximálních limitů představuje další důležitý krok při plnění cílů evropského plánu pro boj proti rakovině, jehož cílem je omezit nebo odstranit karcinogenní rizika spojená s chemickými látkami v potravinách. Nové opatření sníží povolenou koncentraci anorganického arsenu v bílé rýži a zároveň stanoví nové limity pro arsen v mnoha běžných potravinách na bázi rýže, kojenecké a dětské výživě, ovocných šťávách a soli.

Více informací zde.

Zdroj: Stálé zastoupení PK ČR v Bruselu