(05/03/2023)   Evropská komise připravuje návrhy prvního legislativního rámce pro udržitelné potravinové systémy, podle aktuálních informací by pod nový rámec mohly patřit i požadavky na veřejné zakázky a návrhy týkající se dobrovolného harmonizovaného systému označování udržitelnosti

Evropská komise by v září 2023 měla předložit první evropský legislativní rámec pro udržitelné potravinové systémy. Podle posouzení dopadů, které v uplynulém týdnu uniklo do některých evropských médií, je možné, že by povinné požadavky na udržitelné veřejné zakázky i návrhy na dobrovolný harmonizovaný systém označování udržitelnosti mohly být zařazeny mezi preferované politické iniciativy v rámci připravované legislativy k udržitelným potravinovým systémům. Uniklá verze posouzení dopadů hodnotí možné způsoby provádění ambiciózního cíle Evropské komise, tedy začlenění udržitelnosti do všech politik EU týkajících se potravin, a to v rámci úsilí o dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Dvěma hlavními konkrétními oblastmi hodnocení jsou udržitelné veřejné zakázky a označování udržitelnosti. Stran udržitelných veřejných zakázek se Komise prozatím přiklání k možnosti prosazovat povinné obecné a specifické požadavky s minimálními povinnými kritérii. Obecný povinný požadavek na udržitelné nakupování podle Komise vytvoří na trhu větší poptávku po udržitelně vyráběných potravinách, a tím poskytne obchodní příležitosti a pobídky pro provozovatele, kteří jdou z hlediska udržitelnosti nad rámec minimálních požadavků. Vzhledem k možnému dopadu na dostupnost a cenu potravin a potravinářských služeb a na spotřebitelské návyky by ale podle Komise nebylo vhodné zavést všechna kritéria ve stejnou dobu a na stejné úrovni. Stran označování udržitelnosti Komise v posouzení uvádí, že bude motivovat podnikatelské subjekty k tomu, aby překračovaly minimální požadavky na udržitelnost s cílem zvýšit stupeň / skóre na harmonizovaném systému označování udržitelnosti, a / nebo s cílem využít potenciální cenové prémie za udržitelnější výrobky. Preferovanou možností by zatím mohlo být zavádění dobrovolného harmonizovaného systému označování udržitelnosti, Komise ale zatím nevylučuje ani povinné systémy. Společenské náklady na povinné označování udržitelnosti by podle prvotních odhadů Komise dosáhly 20,667 milionu EUR, zatímco náklady na dobrovolné označování by činily pouze 9,713 milionu EUR. Komise nicméně uvádí, že očekává významné rozšíření harmonizovaného označení udržitelnosti vzhledem k pravděpodobnému zájmu mnoha provozovatelů potravinářských podniků o jeho používání.

Více informací zde.

Zdroj: Stálé zastoupení PK ČR v Bruselu