(05/03/2023)   Návrh stanoviska Výboru Evropského parlamentu k udržitelnému používání pesticidů byl představen, termín pro předkládání pozměňovacích návrhů byl stanoven na 30. března 2023

Rakouská europoslankyně Sarah Wiener (Zelení), ekologická farmářka a kuchařka, představila dne 02/03/2023 ve Výboru EP pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin svůj návrh stanoviska Parlamentu k směrnici / nařízení o udržitelném používání pesticidů. Wiener nerozporuje návrh Komise stran změny směrnice v nařízení, navrhuje ale mnohem ambicióznější redukční cíle pro pesticidy. Zatímco Evropská komise navrhuje redukovat pesticidy o 50 % (a to jak pro pesticidy obecně, tak pesticidy více nebezpečné), Wiener navrhuje redukovat více nebezpečné pesticidy až o 80 % do roku 2030. Druhý cíl zachovává Wiener na minimálně 50 %. Evropská komise jako referenční roky pro redukci pesticidů stanovila průměr prodejů v daném členském státě z let 2015–2017, Wiener navrhuje referenční období posunout na průměr z let 2018 – 2020, čímž rovněž zpřísňuje návrh Komise. Pokud by členské státy redukovaly používání pesticidů v letech 2015-2017, nebylo by to podle návrhu Wiener zohledněno. Kromě redukčních cílů do roku 2030 by podle Wiener měly být stanoveny i střednědobé cíle s plněním do roku 2026. U citlivých oblastí Wiener naopak návrh Komise zmírňuje – Komise navrhuje úplný zákaz používání pesticidů v citlivých oblastech, zatímco podle Wiener by ekologické zemědělství v citlivých oblastech mělo mít výjimku. S cílem dosáhnout redukce u pesticidů a rovněž zajistit dostatek finančních prostředků na přechod k udržitelnějšímu zemědělství navrhuje Wiener rovněž zavést harmonizované zdanění pesticidů. Členové výboru mohou pozměňovací návrhy k návrhu Wiener předkládat do 30/03/2023, Wiener plánuje dosáhnout stanoviska Výboru do července 2023, plénum by poté podle jejího plánu mohlo o stanovisku hlasovat v září 2023. S tímto postupem ovšem část jejích kolegů z Výboru pro životní prostředí nesouhlasí. Stínový zpravodaj za EPP Alexander Bernhuber (EPP) vystoupil proti návrhu Wiener, uvedl, že dokud Evropská komise nepředloží doplňkovou studii, o kterou ji v prosinci požádala Rada EU (za českého předsednictví), není možné ve vyjednáváních postoupit kupředu. Bernhuber upozornil, že návrh Komise by mohl vést k průměrnému propadu produkce potravin až o 20 %, což je v současné geopolitické situaci nepřijatelné. K návrhu Wiener se vyjádřil rovněž stínový zpravodaj za ECR, český europoslanec Alexandr Vondra. Podle něj už návrh Komise má velké nedostatky, návrh zpravodajky Wiener pak označil za !zcela nepřijatelný“. Výpadky v evropské produkci by byly kompenzovány dovozy ze třetích zemí, návrh zcela ignoruje doposud dosažené výsledky a snahu zemědělců. Pozitivní ohlas nicméně návrh vzbudil u europoslanců z frakcí Zelených a GUE/NGL, ale i u některých zástupců S&D.

Více informací zde.

Zdroj: Stálé zastoupení PK ČR v Bruselu