Vážení členové,

v příloze Vám zasílám již české znění návrhu nařízení o obalech a obalových odpadech.

Priority návrhu dle Evropské komise:

  • předcházení vzniku obalových odpadů,
  • snížení množství obalů a obalových odpadů,
  • nahrazení jednorázových plastových obalů opakovaně použitelnými,
  • plná recyklovatelnost obalů ekonomicky přijatelným způsobem,
  • zvyšování množství recyklovaných plastů v obalech prostřednictvím povinných cílů,
  • zákaz některých obalových formátů,
  • informovanost spotřebitelů.

Návrh je v českém jazyce dostupný také zde - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CONSIL%3AST_15581_2022_INIT.