Na již zmíněné tiskové konferenci Potravinářská komora ČR představila několik rozborových a analytických materiálů, které se týkají přímých dopadů Zelené dohody pro Evropu neboli Green Dealu na zemědělsko-potravinářský komplex Evropské unie. Zejména šlo o to, že systémem otázek a odpovědí v přiloženém materiálu se zemědělští a potravinářští redaktoři seznámili s pojmem taxonomie, a také tím, co ve skutečnosti představuje v rámci Green Dealu představuje.

Takže, na první otázku, která je obsažena v titulku této zprávy, Potravinářská komora ČR vysvětluje, že taxonomie představuje klasifikační systém, který by měl v budoucnu sloužit k hodnocení veškerých ekonomických činností. Za pomoci souboru kritérií by měly být ekonomické činnosti hodnoceny jako udržitelné či neudržitelné, což následně ovlivní přístup zemědělců či potravinářů k financování nových investičních záměrů.

Autor: Miroslav Svoboda

Vydáno: 1. března 2023

Zdroj: https://www.odbory.info/obsah/5/co-je-taxonomie-potravinarska-komora-cr-vysvetlila-jeji-dopa/333125