Ve Sbírce zákonů byla publikována Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí.
 
 • Návrh vyhlášky upravuje zejména:
  • evidenci autorizované obalové společnosti o množství jednorázových plastových obalových prostředků uvedených v části D přílohy č. 4 (plastové jednorázové nápojové kelímky a nádoby na potraviny určené k okamžité spotřebě),
  • pravidla výpočtu úrovně zpětného odběru odpadu z jednorázových plastových obalů uvedených v části B přílohy č. 4 zákona o obalech (jednorázových plastových nápojových lahví),
  • minimální rozsah a způsob informování spotřebitele a působení na změnu jeho chování
  • druhy vybraných vratných zálohovaných jednorázových obalů podle § 9a odst. 1 zákona o obalech.
 • Navrhovaná vyhláška se týká pouze vybraných plastových výrobků, které jsou obaly nebo obalovými prostředky podle zákona o obalech.
 • Hlavními cíli navrhované vyhlášky je získat přesná data o vybraných plastových výrobcích (resp. odpadu z těchto výrobků) za účelem vykazování dat Evropské komisi a zlepšit nakládání s odpadními vybranými plastovými výrobky.