NAŘÍZENÍ O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O POTRAVINÁCH SPOTŘEBITELŮM

Pravidla pro uvádění výživových údajů na obalech potravin upravuje nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podrobné informace naleznete v sekci Legislativa - Další -  pod názvem Nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Výživové údaje o potravinách představují informace o energetické hodnotě a obsahu určitých živin v nich obsažených. Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (dále jen „nařízení“) zavádí pravidla pro určování výživových údajů, které mají být uváděny povinně (energetická hodnota, množství tuků, nasycených mastných kyselin, sacharidů, cukrů, bílkovin a soli) nebo mohou být uvedeny doplňkově (obsah mono- a polynenasycených mastných kyselin, polyalkoholů, škrobu, vlákniny, vitaminů a minerálních látek) na obalech potravin:

„Uvedené hodnoty jsou průměrné vycházející v jednotlivých případech z výsledků:

a) analýzy výrobce dané potraviny;

b) výpočtu s použitím známých nebo skutečných průměrných hodnot použitých složek, nebo

c) výpočtu s použitím obecně zjištěných a přijímaných údajů.“

„Energetická hodnota se vypočítá pomocí převodních faktorů uvedených v příloze XIV nařízení.“  

Přípustné odchylky pro účely nutričního označování zohledňují přirozené odchylky a rozdíly vzniklé při výrobě a během skladování .

Podrobný návod pro výpočet výživových hodnot není v nařízení uveden. Výpočet výživových hodnot naleznete v příručce zde.

AKTUÁLNÍ VÝVOJ A OČEKÁVANÉ ZMĚNY:

Strategie Evropské komise "Farm to fork" z roku 2020 přináší opatření, která bude nutné přijmout v souladu se zásadmi zlepšování právní úpravy, včetně případných hodnocení a posouzení dopadů. Jeden z cílů Evropské komise je také posílení informací poskytovaných spotřebitelům, v této souvislosti se také zmiňuje:

  • Harmonizace značení výživových údajů na přední straně obalů – EK zavede harmonizovaný povinný systém značení výživových hodnot na předních stranách obalů potravin, na úrovni EU. Návrh Komise by měl být předložen ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022, následně bude diskutován Evropským parlamentem a Radou, poté bude muset být stanoveno přechodné období pro přesun k novým pravidlům. Rovněž bude muset proběhnout veřejná konzultace, Evropská komise vypracuje posouzení dopadů. Komise uvádí, že podle studií spotřebitelům nejvíce pomáhají systémy používající barevné kódování, zejména barevné kódování v kombinaci s odstupňovaným ukazatelem. Pro spotřebitele je podle výsledků studií důležitější vyhnout se červeně označeným potravinám než vybrat si ty, které jsou označeny zeleně. Zavádění značení proto může podle Komise motivovat producenty ke změně složení výrobků.
  • Dne 13. prosince 2021 zahájila Evropská komise veřejnou konzultacirevizi pravidel o informacích, které mají být poskytovány spotřebitelům, včetně nutričního označování. Revize se týká klíčových opatření ze strategie  „Z farmy na vidličku“ a „Evropského plánu boje proti rakovině“ (vyznačování data, označování alkoholickýh nápojů, rozšíření povinného uvádění země původu, nutriční profily). Evropská komise bude při revizi nařízení o poskytování informací vycházet z úplného posouzení dopadů různých možností. Posouzení dopadů se bude zabývat rovněž stanovením výživových profilů podle nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin.
  • Během dubna 2022 vydal Evropský úřad pro bezpečnost potravin vědecké stanovisko k připravovanému novému nutričnímu značení potravin. Více zde.

 

 Další materiály:

Vše, co jste chtěli vědět o tabulce výživových údajů, ale báli se zeptat

Výživová nutriční hodnota - kdy a jak má být označena na obalu?